Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o izdaji odločb za plačilo prispevka za promocijo v sektorju sadja za leto 2019

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo v tednu od 16. marca dalje začela z izdajo odločb za plačilo obveznega prispevka za promocijo sadja za leto 2019, na podlagi Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 26/11 in 57/12). Zavezanci za plačilo prispevka so pridelovalci sadja, nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo sadja. Skupaj bo odločbo prejelo 1.422 zavezancev, v skupni višini 78.429,69 eur.

Sadjarstvo v Brdih | Avtor: MKGP

Prispevek se plačuje za programsko obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2020. Višina prispevka za pridelovalca sadja oz. nosilca kmetijskega gospodarstva je 20 evrov na hektar intenzivnega sadovnjaka, ki ga ima v uporabi in se obračuna letno.

Zavezanec za plačilo prispevka je dolžan plačati prispevek v roku 20. dni od prejema odločbe o odmeri obveznega prispevka za promocijo sadja za leto 2019.

Prispevek je potrebno nakazati na transakcijski podračun Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja imenovan AKTRP JFP - PROMOCIJA številka SI56 0110 0845 0181 514 z navedbo sklica na številko odobritve iz odločbe o plačilu prispevka (SI11 23310-7111380-xxxxxxx)

Več informacij o celotnem sistemu pobiranja prispevka v sektorju sadja je na spodnji povezavi:

https://www.nasasuperhrana.si/clanek/obvestilo-sektor-sadja-mora-placevati-prispevek-za-promocijo-s-1-1-2019/.