Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo obiskovalcem zaprtih oseb v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu - dopolnilo

Svojce zaprtih oseb in druge obiskovalce naprošamo, da v primeru bolezenskih znakov do nadaljnjega ne prihajajo na obisk v zavode za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom in s tem preprečijo morebitne okužbe z novim koronavirusom. Zaprtim osebam je podana usmeritev, da se v večji meri poslužujejo telefonskih stikov s svojci.

Po načelu sorazmernosti in postopnosti in glede na razmere v posameznem zavodu so omejitve obiskov v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu trenutno naslednje:

  • Zavod za prestajanje kazni zapora Koper in Oddelek Nova Gorica: izvajajo se obiski za stekleno pregrado,
  • vsi ostali zavodi za prestajanje kazni zapora, oddelki in prevzgojni dom: obiski se omejijo na način, da se ga lahko udeleži le ena zdrava oseba,
  • v posamičnih primerih o izvedbi in obliki obiska glede na zmožnosti posameznega zavoda odloča vodstvo zavoda.