Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 66. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog za odvzem statusa javno dobro na nepremičnini v k. o. 1500 - Dobindol, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

2. Predlog za odvzem statusa javne železniške infrastrukture in določitev upravljavca nepremičninam v k. o. Otiški vrh I, k. o. Šempeter, k. o. Žalec, k. o. Kamnje, k. o. Stara vas in v k. o. Dravograd, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

3. Predlog določitve Ministrstva za kulturo za dokončnega upravljavca na nepremičninah v k. o.  208 Negova, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič

4. Predlog določitve Ministrstva za kulturo za dokončnega upravljavca na nepremičnini v k. o. 753 Slovenska Bistrica, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič

5. Predlog določitve Ministrstva za kulturo za dokončnega upravljavca na nepremičninah v k. o. 462 Dolane, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič

6. Predlog določitve Ministrstva za kulturo za dokončnega upravljavca na nepremičninahv k. o. 1648 Kozarišče, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič

7. Predlog določitve Ministrstva za kulturo za dokončnega upravljavca na nepremičninah v k. o. 384 Dornava, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič

8. Predlog določitve Ministrstva za kulturo za dokončnega upravljavca na nepremičninah v  k. o. Ptuj, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič

9. Predlog določitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Ljubljana za upravljavca nepremičnine v  k. o. 1460 Šentpeter, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

10. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca nepremičnin v k .o. 1983 Babna gora, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

11. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca nepremičninv k. o. 1723 Vič in v k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

12. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave v tožbeni zadevi tožene stranke Republika Slovenija (Direkcija RS za vode), Poročevalec: Simon Zajc

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

13. Predlog določitve povračila stroškov vpisnine in šolnine javni uslužbenki v višjem znesku iz upravičenih razlogov – opredeljenih v Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar