Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 65. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog odgovora na Pobudo Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance glede sprememb insolvenčne zakonodaje, Poročevalka: Andreja Katič

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Poročilo Delovne skupine vlade za izvedbo pogajanj za sklenitev izvensodnih poravnav z upravičenci v zvezi z zahtevki za plačilo odškodnin iz naslova nezmožnosti uporabe vrnjenih kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

4. Vmesno poročilo medresorske delovne skupine za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije, Poročevalec: Simon Zajc

5. Predlog spremembe izhodiščne vrednosti projekta 3330-16-0010 UL Sanacija pomola in postavitev sohe v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

6. Predlog za uvrstitev novega projekta 3130-20-0018 Ureditve v objektu Šmartinska 152, Ljubljana v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Rudi Medved

7. Predlog za uvrstitev projekta 1912-20-0003 Adaptacija modula za prečrpavanje vode v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

7A. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe in razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (MJU, UKOM), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU

8. Informacija o ponovni registraciji slovenske Enote za iskanje in reševanje v jamah v Evropski nabor civilne zaščite v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite, Poročevalec: Karl Erjavec

9. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje, socialna politika) 19. marca 2020 v Bruslju, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

10. Poročilo o obisku evropske komisarke Ylve Johansson na bilateralnem srečanju z ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem 17. januarja 2020 v Ljubljani, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

11. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na izrednem zasedanju Sveta Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 13. februarja 2020 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder

12. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (izobraževanje) 20. februarja 2020 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

13A. Predlog za nominacijo tradicij reje lipicancev za vpis na UNESCO Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič

15. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 40. zasedanju generalne konference UNESCO od 12. do 27. novembra 2019 v Parizu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

16A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Alenke Jeraj v zvezi s pripravljenostjo Slovenije na predsedovanje Svetu EU, Poročevalec: Stojan Tramte

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s Konceptom dela za vključevanje otrok, učencev in dijakov priseljencev v slovenski izobraževalni sistem,Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s paliativno oskrbo,Poročevalec: Aleš Šabeder

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s sprejetjem Splošnega dogovora za leto 2020 v okviru sistema slovenskega javnega zdravstva, Poročevalec: Aleš Šabeder