Skoči do osrednje vsebine

Z interventnim zakonom za ohranitev delovnih mest

MDDSZ je z namenom ohranitve delovnih mest v podjetjih, ki imajo težave v poslovanju zaradi izbruha okužb z virusom SARS-CoV-2 – Covid-1, pripravilo predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače. Cilj predloga interventnega zakona je zagotoviti ukrepe, s katerimi se bi obenem zaščitil položaj zaposlenih in olajšal položaj gospodarstva.

Posledice izbruha okužb z virusom SARS-CoV-2 – Covid-19 se močno odražajo tudi v ekonomski aktivnosti v Sloveniji, zlasti v panogah turizma, gostinstva, trgovine in v predelovalnih dejavnostih, v katerih obstaja tveganje zmanjšanja potreb po delavcih. Državni sekretar Tilen Božič je ob tem poudaril, da ni namen ustvarjati paniko med prebivalstvom, da pa je pomembno, da je predlog zakona pripravljen in v kolikor se bo pokazala potreba je lahko zelo hitro sprejet.

Država bi na podlagi interventnega zakona delodajalcem priskočila na pomoč v primerih, ko delodajalec zaradi slabega poslovnega položaja ne bi mogel zagotavljati dela hkrati najmanj 50 % zaposlenim delavcem in bi jih napotil na začasno čakanje na delo. V tem času bi bili delavci upravičeni do nadomestila plače v višini 80% osnove za nadomestilo plače, pri čemer bi del bremena pri tem prevzela država.

Delno povračilo nadomestila plače se predvideva tudi v primerih, ko delavec zaradi karantene odrejene z odločbo ministra za zdravje, ne bi mogel opravljati dela.

V obeh primerih breme izplačila nadomestila plače v višini 60 odstotkov nosijo delodajalci, preostalih 40 odstotkov pa Republika Slovenija. Obdobje delnega prejemanja povračila nadomestila za namen začasnega čakanja na delo bo lahko trajalo največ tri mesece oziroma za obdobje odrejene karantene.

V predlogu zakona so predpisani pogoji za uveljavitev delnega povračila nadomestila plače. Med drugim tudi, da se delodajalec zaveže k ohranitvi delovnih mest delavcev na začasnem čakanju na delu še vsaj šest mesecev po začetku začasnega čakanja na delo.

Delodajalec bo pravico do delnega povračila nadomestila plače uveljavljal z vlogo v elektronski in pisni obliki, ki jo bo vložil pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Delodajalec, ki je davčni dolžnik, neplačnik plač in prispevkov za socialno varnost, kršitelj delovno pravne zakonodaje ali nad katerim je bil uveden postopek insolventnosti, ne bo upravičen do delnega povračila nadomestila plače.

Predlog zakona je medresorsko usklajen in bo danes, torej še pred obravnavo na vladi, poslan socialnim partnerjem.