Skoči do osrednje vsebine

111. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu, izdala Uredbo o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom ter novelo Uredbe o upravnem poslovanju, s katero se spreminja poslovanje organov pri podpisovanju upravnih aktov ter zagotavljanju varnosti ljudi in premoženja.

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu, ki med drugim določa, da bo v prehodnem obdobju treh let za škodo, ki jo povzroči šakal (ne glede na to, ali gre za lovno ali nelovno površino), odgovarjala in jo izplačevala država. Ker je bila vrsta šakal (in je še do 1. 5. 2020) zavarovana in se ni aktivno upravljala, se je številčno in prostorsko močno razširila.

Izdala je Uredbo o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom. Uredba se izdaja na podlagi določil Energetskega zakona, kjer je določena pravna podlaga za sprejem podzakonskega akta, s katerim se določi vrste enostavnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE ali SPTE, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje in se montirajo na, v ali ob obstoječi stavbi ali gradbenem inženirskem objektu, zgrajenem skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov, njihovo velikost ter pogoje za njihovo montažo in priključitev.

Vlada je sprejela tudi novelo Uredbe o upravnem poslovanju, s katero se spreminja poslovanje organov pri podpisovanju upravnih aktov ter zagotavljanju varnosti ljudi in premoženja. Dopolnitev uredbe bo omogočila, da se odločbe in sklepi vročajo tako, da se odločba ali sklep, ki je izvorno izdan v elektronski obliki, lahko vroči kot izvirnik v fizični obliki, če je opremljen s faksimilom podpisa in žigom. Na ta način bo odpravljen dvom o pravilnosti poslovanja organa in veljavnosti posega v pravni položaj stranke, če se odločbo ali sklep izda v elektronski obliki in vroči v fizični obliki.