Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 65. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča s parc. št. 1067, k. o. 1885 Potoška vas v last Občine Zagorje ob Savi, Poročevalec: Simon Zajc

2. Predlog določitve Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za dokončnega upravljavca nepremičnin parc. št. 437, k. o. 1728 Ljubljana mesto ter vseh posameznih delov v stavbah št. 247 in 240, k. o. 1728 Ljubljana mesto, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

3. Predlog določitve Ministrstva za notranje zadeve za dokončnega upravljavca nepremičnin na območju PU Koper in PU Nova Gorica, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

4. Predlog določitve Ministrstva za kulturo za dokončnega upravljavca na nepremičnini v k. o. 1077 Celje stavba 1309 del stavbe 1, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič

5. Predlog določitve Ministrstva za kulturo za dokončnega upravljavca na stavbi 435 v k. o. 2474 Bukovje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič

6. Predlog določitve Ministrstva za pravosodje za upravljavca nepremičnin in posameznih delov v k. o. 1077 Celje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Andreja Katič

6A. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca nepremičnin v k. o. Zgornji Brnik in k. o. Cerklje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Stojan Tramte

7. Poročilo o stanju podatkov v centralni evidenci nepremičnin po posameznih upravljavcih na dan 31. december 2019 ter o stanju števila nepremičnin v lasti Republike Slovenije brez znanega upravljavca, Poročevalec: Rudi Medved

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

8. Predlog sklenitve sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji za povračilo škode zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar


III.  PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

9. Predlog soglasja Vlade Republike Slovenije k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Slovenski akreditaciji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

10. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z delovno skupino za poenotenje zavarovalnih podlag in zavarovalnih osnov za vsa socialna zavarovanja, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer