Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 64. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

– Predlagam.vladi.si, Poročevalka: mag. Kristina Plavšak Krajnc

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Program dela Policije – Uprave kriminalistične policije na področju prikritih preiskovalnih ukrepov v letu 2020, Poročevalec: Boštjan Poklukar

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju, Poročevalec: Rudi Medved

2. Predlog odloka o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, Poročevalec: Igor Eršte

3. Predlog sklepa o določitvi višine stroška dnevne materialne oskrbe prosilca za mednarodno zaščito, Poročevalka: mag. Katarina Štrukelj

4. Poročilo o delu Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin, za obdobje avgust–december 2019, Poročevalec: Rudi Medved

4A. Vmesno poročilo o projektu P11: Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave in predlog spremembe Zagonskega elaborata strateškega razvojnega projekta P11: Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave, Poročevalec: Rudi Medved

5. Predlog soglasja k predlogu za vpis Hiše eksperimentov, ustanove, v razvid muzejev in pooblastilo za podpis soglasja ustanovitelja, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

5A. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (DZ, UE Ljubljana), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU

6. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 13. marca 2020 v Bruslju, Poročevalka: Andreja Katič

6A. Izhodišča za udeležbo ministra Karla Erjavca na neformalnem zasedanju ministrov za obrambo EU 4. in 5. marca 2020 v Zagrebu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec 6C. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Izrednem Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 4. marca 2020 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

6Č. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Izrednem Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 6. marca 2020 v Bruslju, Poročevalec: Aleš Šabeder

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

7. Predlog za kandidaturo Republike Slovenije za članstvo v Administrativnem svetu Mednarodnega urada za delo za obdobje junij 2020–junij 2023, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

8. Predlog odgovora na poslansko pobudo Anje Bah Žibert v zvezi s prodajo protokolarnih daril in daril ob posebnih priložnostih za humanitarne namene, Poročevalka: Andreja Katič

9. Predlog mnenja o oceni ustavnosti drugega odstavka 129.a člena Zakona o kazenskem postopku, kolikor določa petnajstdnevni rok za vložitev predloga o nadomestitvi kazni zapora s hišnim zaporom, ki teče od pravnomočnosti sodbe oziroma od zadnje vročitve, če je obsojencu oziroma zagovorniku prepis sodbe vročen po pravnomočnosti, Poročevalka: Andreja Katič