Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 62. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje izvirske pitne vode iz izvira ob potoku Nemiljščica, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje izvirske pitne vode iz izvira Prošček v Knežkih Ravnah, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.3. Strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2020, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.4. Letni program odprave posledic potresa v Posočju 12. julija 2004 za izvedbo v letu 2020, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.5. Predlog soglasja k Naložbeni politiki Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2020, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.6. Predlog soglasja k Finančnemu načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2020, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.7. Predlog mnenja v zvezi s pozivom Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Območna organizacija Spodnje Podravje – Aktiv sindikalnih aktivistov Ptuj ter ostalih glede pokojnin, dolgotrajne oskrbe, zdravstvenega zavarovanja in ukinitve prekarnega dela, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.8. Poročilo o delu Stalne medresorske koordinacijske skupine za spremljanje in usmerjanje implementacije ukrepov na področju vojaške mobilnosti za leto 2019, poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

1.9. Poročilo o izvajanju Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 za leto 2019, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.11. Poročilo Ministrstva za notranje zadeve Vladi Republike Slovenije o oddanih naročilih po 11. členu Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti v letu 2019, poročevalec: Boštjan Poklukar

1.13. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 10. do 31. 12. 2019, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo Konvencijo Mednarodne organizacije dela o nasilju in nadlegovanju, 2019 (št. 190), poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1.15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje 5. marca 2020 v Bruslju, poročevalec: Simon Zajc

1.16. Informacija o podpisu Pisma o sporazumu za sodelovanje v podskupini za samozaščitne ukrepe elektronskega bojevanja za vojaške zrakoplove v okviru Natove skupine za oborožitev zračnih sil (NAFAG), poročevalec: Karl Erjavec

1.18. Informacija o organizaciji 9. neformalnega srečanja ministrov za notranje zadeve Brdo procesa 3. in 4. marca 2020 v Ljubljani, poročevalec: Boštjan Poklukar  

1.19. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška 2. in 3. marca 2020 v Republiki Srbiji, poročevalec: Zdravko Počivalšek   Gradivo

1.20. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve Mateja Marna na srečanju ministrov za zunanje zadeve držav Berlinskega procesa 10. marca 2020 v Skopju, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.21. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o obisku v Zvezni republiki Nemčiji in udeležbi na 172. Bergedorf okrogli mizi 13. in 14. marca 2020 v Berlinu, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.22. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    

1.23. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor, poročevalec: Rudi Medved

1.24. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojaški dolžnosti, poročevalec: Karl Erjavec   

1.25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Monike Gregorčič v zvezi s stališčem Republike Slovenije do spremembe Direktive 2013/34/EU, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z Zakonom o razvojni podpori Pomurski regiji, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z realizacijo sklepov vmesnega in zaključnega poročila Parlamentarne preiskave na področju ugotavljanja zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Rosca v zvezi s problematiko nove okoljske zakonodaje, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s porabo električne energije za razsvetljavo javnih cest, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s črpanjem kohezijskih sredstev, poročevalka: dr. Angelika Mlinar    Gradivo

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nezadostno zastopanostjo področja kulture in umetnosti v obstoječi kohezijski perspektivi, poročevalka: dr. Angelika Mlinar    Gradivo

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Monike Gregorčič v zvezi s planiranjem sredstev kohezijske politike 2021–2027, poročevalka: dr. Angelika Mlinar    Gradivo

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Karmen Furman v zvezi s projektom »Gradnja oziroma pridobitev enot za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in kratkotrajnih namestitev za starejše«, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s ciljno usmerjenim financiranjem srednjih šol ter visokošolskih zavodov in univerz glede na potrebe trga, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi s problematiko neustrezne športne infrastrukture v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše zvezi z vračilom proračunskih sredstev, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z zaposlovanjem v javnem sektorju, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s pristojnostmi nevladnih organizacij, poročevalec: Rudi Medved

1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z umetniki, poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo

1.40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi s strelišči, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi z nadzorom tovornih vozil na mejnih prehodih, poročevalec: Boštjan Poklukar

1.42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Predraga Bakovića v zvezi s problematiko pregona storilcev prekrškov in kaznivih dejanj, poročevalka: Andreja Katič    Gradivo

1.43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z uresničevanjem ustavnih načel o javnosti sojenja in javnosti razglasitve sodbe, poročevalka: Andreja Katič

1.44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s problematiko Urgence ZD Krško, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s prenovo UKC Maribor na Pohorju, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.46. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Marka Koprivca za usklajene ukrepe pri spopadanju s stanovanjsko krizo, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.47. Predlog odgovora na poslansko pobudo Primoža Siterja v zvezi z zavrnitvijo dviga cen oskrbe v domovih za starejše občane, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.48. Predlog odgovora na poslansko pobudo Franca Rosca v zvezi s področjema znanja in usposobljenostjo kot ključnima dejavnikoma za doseganje razvojnih ciljev Slovenije, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.49. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Alojza Kovšce za ureditev financiranja Parka vojaške zgodovine v Pivki, poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo

1.50. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.51. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z zdravjem na delovnem mestu, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.52. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z neprimernim zapisom na družbenem omrežju, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.53. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Anžeta Logarja v zvezi z realizacijo sklepov vmesnega in zaključnega poročila Parlamentarne preiskave o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.54. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Karmen Furman v zvezi s projektom Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov«, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.55. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z informacijsko tehnologijo v javnih organih, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.56. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z novostmi na področju svetlobnega onesnaževanja, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali – skrajšani postopek    Gradivo

2A. Predlog celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije    Gradivo

2B. Poročilo o stanju in ukrepi v zvezi s pojavom novega koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)    Gradivo

2C. Predlog sklepa o uporabi blaga iz državnih blagovnih rezerv

3. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

3.1. Skupščina 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. – Povečanje osnovnega kapitala družbe s sredstvi iz naslova pribitka k cestnini iz leta 2019, poročevalka: mag. Alenka Bratušek

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

4.1. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije

4.2. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju

4.3. Predlog imenovanja namestnika nacionalnega predstavnika v Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah

4.5. Predlog sklepa o seznanitvi Vlade Republike Slovenije z razrešitvijo častne konzulke Republike Armenije v Republiki Sloveniji

4.7. Predlog sklepa o določitvi višine denarne Nagrade Republike Slovenije za prostovoljstvo in Priznanja Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2019

4.8. Predlog odločitve v sporu o pristojnosti med Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje in prostor in Upravno enoto Vrhnika v zadevi izdaje gradbenega dovoljenja

4.9. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi izvensodne poravnave zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim na nepremičninah z ID znakom: 1847-53-12, 1847-53-13, 1847-53-23 in 1847-53-24

4.10. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu, opr. št. I U 1710/2019 v zadevi tožeče stranke zoper sklep tožene stranke Ministrstva za javno upravo

4.11. Predlog za vpis lastninske pravice v korist DARS, d. d. na nepremičninah, potrebnih za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocestah v k. o. 2401 Vipava (Počivališče Mlake V), k. o. 1815 Draga (Počivališče Podsmreka), k. o. 2453 Povir (Počivališče Povir J), k. o. 224 Grabonoš (Počivališče Grabonoš S in J) in k. o. 105 Murska Sobota (Počivališče Murska Sobota S)