Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 64. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog za vpis lastninske pravice v korist DARS, d. d. na nepremičninah, potrebnih za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocestah v k. o. 2401 Vipava (Počivališče Mlake V), k. o. 1815 Draga (Počivališče Podsmreka), k. o. 2453 Povir (Počivališče Povir J), k. o. 224 Grabonoš (Počivališče Grabonoš S in J) in k. o. 105 Murska Sobota (Počivališče Murska Sobota S), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

2. Predlog določitve Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca kot dokončnega upravljavca, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

3. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca nepremičnin v k. o. Polhov Gradec, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

II.  PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

4. Predlog odločitve v sporu o pristojnosti med Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje in prostor in Upravno enoto Vrhnika v zadevi izdaje gradbenega dovoljenja, Poročevalec: Simon Zajc

5. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi izvensodne poravnave zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim na nepremičninah z ID znakom: 1847-53-12, 1847-53-13, 1847-53-23 in 1847-53-24, Poročevalec: Rudi Medved

6. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu, opr. št. I U 1710/2019 v zadevi tožeče stranke zoper sklep tožene stranke Ministrstva za javno upravo, Poročevalec: Rudi Medved

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

6A. Predlog sklepa o določitvi višine denarne Nagrade Republike Slovenije za  prostovoljstvo in Priznanja Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2019, Poročevalec: Rudi Medved

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

6B. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije, Poročevalka: Andreja Katič

6C. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju, Poročevalka: Andreja Katič

6Č. Predlog imenovanja namestnika nacionalnega predstavnika v Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, Poročevalka: Andreja Katič

8. Predlog sklepa o seznanitvi Vlade Republike Slovenije z razrešitvijo častne konzulke Republike Armenije v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar