Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 63. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali – skrajšani postopek, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

2. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 10. do 31. 12. 2019, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje izvirske pitne vode iz izvira ob potoku Nemiljščica, Poročevalec: Simon Zajc

4. Predlog uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje izvirske pitne vode iz izvira Prošček v Knežkih Ravnah, Poročevalec: Simon Zajc

4A. Predlog celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

5. Strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2020, Poročevalec: Rudi Medved

6. Letni program odprave posledic potresa v Posočju 12. julija 2004 za izvedbo v letu 2020, Poročevalec: Simon Zajc

7. Skupščina 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. – Povečanje osnovnega kapitala družbe s sredstvi iz naslova pribitka k cestnini iz leta 2019, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

8. Predlog soglasja k Naložbeni politiki Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2020, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

9. Poročilo o izvajanju Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 za leto 2019, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

10. Poročilo Ministrstva za notranje zadeve Vladi Republike Slovenije o oddanih naročilih po11. členu Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti v letu 2019, Poročevalec: Boštjan Poklukar

12. Program dela državne geodetske službe za leto 2020,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

13. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (UKOM, MGRT, MIZŠ, MK), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

14. Predlog za uvrstitev novega projekta 2551-20-0003 Alpski observatorij za sušo v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

III.  ZADEVE EU

15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje5. marca 2020 v Bruslju, Poročevalec: Simon Zajc

16. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za konkurenčnost (raziskave) 3. in 4. februarja 2020 v Zagrebu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

16A. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška 2. in3. marca 2020 v Republiki Srbiji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 51. zasedanju Statistične komisije Združenih narodov od 3. do 6. marca 2020 v New Yorku, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Bojan Nastav

18. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije pod vodstvom Marjana Šarca, predsednika Vlade Republike Slovenije, na 50. Svetovnem gospodarskem forumu 21. in 22. januarja 2020 v Davosu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

19. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 18. Generalni konferenci UNIDO v Abu Dhabiju v Združenih arabskih emiratih med 2. in 7. novembrom 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

20. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija na zasedanju Sveta Evropske vesoljske agencije (ESA) v sestavi ministrov »Space 19+« od 26. do 28. novembra 2019 v Sevilji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Monike Gregorčič v zvezi s stališčem Republike Slovenije do spremembe Direktive 2013/34/EU, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z Zakonom o razvojni podpori Pomurski regiji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

22A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Rosca v zvezi s problematiko nove okoljske zakonodaje, Poročevalec: Simon Zajc

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s porabo električne energije za razsvetljavo javnih cest, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s črpanjem kohezijskih sredstev, Poročevalka: dr. Angelika Mlinar

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nezadostno zastopanostjo področja kulture in umetnosti v obstoječi kohezijski perspektivi, Poročevalka: dr. Angelika Mlinar

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Monike Gregorčič v zvezi s planiranjem sredstev kohezijske politike 2021–2027, Poročevalka: dr. Angelika Mlinar

27. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Marka Koprivca za usklajene ukrepe pri spopadanju s stanovanjsko krizo, Poročevalec: Simon Zajc