Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 63. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1A. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor, Poročevalec: Rudi Medved

1B. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojaški dolžnosti, Poročevalec: Karl Erjavec

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2020, Poročevalec: Rudi Medved

4. Poročilo o delu Stalne medresorske koordinacijske skupine za spremljanje in usmerjanje implementacije ukrepov na področju vojaške mobilnosti za leto 2019, Poročevalec: Karl Erjavec

5. Predlog mnenja v zvezi s pozivom Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Območna organizacija Spodnje Podravje – Aktiv sindikalnih aktivistov Ptuj ter ostalih glede pokojnin, dolgotrajne oskrbe, zdravstvenega zavarovanja in ukinitve prekarnega dela, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

6. Predlog soglasja k Finančnemu načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2020, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

7. Predlog soglasja k Statutu Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

8. Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-20-0012 Prostorska ureditev območja Roška v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

9. Predlog soglasja k prevzemanju in plačevanju obveznosti na namenskih postavkah Ministrstva za zunanje zadeve preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države v letu 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

III. ZADEVE EU

10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo Konvencijo Mednarodne organizacije dela o nasilju in nadlegovanju, 2019 (št. 190), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

10A. Predlog za spremembo sestave delegacije Republike Slovenije za udeležbo na konferenci o krepitvi zmožnosti in vloge socialnega dialoga in socialnih partnerjev v novem svetu dela 5. in 6. marca 2020 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

11. Informacija o podpisu Pisma o sporazumu za sodelovanje v podskupini za samozaščitne ukrepe elektronskega bojevanja za vojaške zrakoplove v okviru Natove skupine za oborožitev zračnih sil (NAFAG), Poročevalec: Karl Erjavec

11A. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Slovaške republike o vaji specialistov za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo v Slovaški republiki v letu 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

13. Informacija o organizaciji 9. neformalnega srečanja ministrov za notranje zadeve Brdo procesa 3. in 4. marca 2020 v Ljubljani, Poročevalec: Boštjan Poklukar

14. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Mateja Marna na srečanju ministrov za zunanje zadeve držav Berlinskega procesa 10. marca 2020 v Skopju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

15. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o obisku v Zvezni republiki Nemčiji in udeležbi na 172. Bergedorf okrogli mizi 13. in 14. marca 2020 v Berlinu,Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

16. Informacija o udeležbi predsednika Republike Slovenije o udeležbi na komemoraciji ob 75. obletnici osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau 27. januarja 2020 na Poljskem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

17. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve mag. Dobrana Božiča na ministrskem srečanju ob ustanovitvi Zavezništva za spodbujanje mednarodnih verskih svoboščin 5. in 6. februarja 2020 v Washingtonu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Karmen Furman v zvezi s projektom »Gradnja oziroma pridobitev enot za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in kratkotrajnih namestitev za starejše«, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s ciljno usmerjenim financiranjem srednjih šol ter visokošolskih zavodov in univerz glede na potrebe trga,Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z realizacijo sklepov vmesnega in zaključnega poročila Parlamentarne preiskave na področju ugotavljanja zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi s problematiko neustrezne športne infrastrukture v RS, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše zvezi z vračilom proračunskih sredstev, Poročevalec: Rudi Medved

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z zaposlovanjem v javnem sektorju, Poročevalec: Rudi Medved

23A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s pristojnostmi nevladnih organizacij, Poročevalec: Rudi Medved

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z umetniki, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi s strelišči, Poročevalec: Boštjan Poklukar

25A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi z nadzorom tovornih vozil na mejnih prehodih, Poročevalec: Boštjan Poklukar

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Predraga Bakovića v zvezi s problematiko pregona storilcev prekrškov in kaznivih dejanj, Poročevalka: Andreja Katič

26A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z uresničevanjem ustavnih načel o javnosti sojenja in javnosti razglasitve sodbe, Poročevalka: Andreja Katič

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s problematiko Urgence ZD Krško, Poročevalec: Aleš Šabeder

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s prenovo UKC Maribor na Pohorju, Poročevalec: Aleš Šabeder

29. Predlog odgovora na poslansko pobudo Primoža Siterja v zvezi z zavrnitvijo dviga cen oskrbe v domovih za starejše občane, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

30. Predlog odgovora na poslansko pobudo Franca Rosca v zvezi s področjema znanja in usposobljenostjo kot ključnima dejavnikoma za doseganje razvojnih ciljev Slovenije,Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

31. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Alojza Kovšce za ureditev financiranja Parka vojaške zgodovine v Pivki, Poročevalec: mag. Zoran Poznič