Skoči do osrednje vsebine

Preliminarne usmeritve glede koronavirusa (COVID-19), ki vsebujejo ažurirane uradne informacije

 • Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Aktualna informacija nadomešča vse dosedanje usmeritve. Glede na ugotovljene primere okužbe z novim koronavirusom (2019-nCoV) na severu Italije so države sprejele številne ukrepe za omejitev širjenja virusa in v deželi Furlaniji-Julijski krajini razglasili izredne razmere. Kot sporoča Ministrstvo za zdravje, v Sloveniji ni razloga za preplah, a je kljub temu potrebno biti izredno previden.

Na ministrstvu smo zato pripravili napotke in usmeritve za ravnanje v skladu s trenutno veljavnimi navodili pristojnih institucij.  S tem želimo opredeliti reden način medsebojnega obveščanja kot del pripravljenosti na tveganja in načrt ukrepanja ob zaznavi tveganj za COVID-19 in posredovati splošne preventivne ukrepe in povezave do ključnih institucij in redno ažuriranih informacij.


I. NAČIN MEDSEBOJNEGA KOMUNICIRANJA IN OBVEŠČANJA


1. Ker se razmere in ukrepi za zajezitev virusa hitro spreminjajo, svetujemo, da se redno seznanjate z in upoštevate priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). NIJZ je ključna nacionalna kontaktna točka, ki izvaja stalne ocene tveganj za javno zdravje v Sloveniji na osnovi epidemioloških podatkov v svetu in doma. NIJZ je ključna točka v sistemu medsebojnega obveščanja in zagotavlja stalno dosegljivost. Na tej osnovi NIJZ pripravlja: 

 • Redna obvestila in priporočila o tveganjih za javno zdravje;
 • Obvestila z oceno tveganja in priporočili ob dogodkih v svetu in doma, ki lahko pomenijo visoko tveganje za javno zdravje;
 • Zavodi poročajo NIJZ in MIZŠ v primeru, da zaznajo morebitna tveganja za javno zdravje ali pridobijo informacijo o dogodkih, ki predstavljajo tveganje za zdravje ljudi. 


2. Ministrstvo za zdravje zagotavlja ažurne informacije glede aktualnega stanja in predstavlja osnovno vstopno točko za vse informacije glede potrebnega ravnanja.

3. Ministrstvo za zunanje zadeve ažurno seznanja javnost na spletni strani in družabnih omrežij @MZZRS glede na sprejete ukrepe v sosednjih državah. Konzularna služba MZZ, veleposlaništvo RS v Rimu in Pekingu in Generalni konzulat RS v Trstu so v stikih z italijanskimi in kitajskimi oblastmi in redno spremljajo situacijo.

4. Informacije glede izpostavljenosti posameznih držav po svetu so na voljo tudi na European Centre for Disease Prevention and Control. 

5. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ažurno spremlja vse komunikacijske točke in redno posodablja informacije na svoji spletni strani ter na spletnih družbenih omrežjih MIZŠ.

II. POZIVI MINISTRSTVA 


1. MIZŠ odgovorne osebe vzgojno-izobraževalnih, visokošolskih in raziskovalnih zavodov (v nadaljevanju: zavodov) poziva, da v skladu s priloženimi napotki pričnejo s postopki priprave načrtov za kontinuirano delovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnih, študijskih in raziskovalnih dejavnosti. 

2. MIZŠ odgovorne osebe zavodov poziva, da skladno z lastno presojo konkretnih primerov ocenijo stopnjo tveganja in v primeru nenujnih dejavnosti prilagodijo svoje aktivnosti.

3. MIZŠ odgovorne osebe zavodov poziva, da pripravijo načrt in vzpostavijo sistem za komuniciranje s svojimi ciljnimi javnostmi (zaposleni, šolajoči, študenti ...). 

4. S trenutno aktualnimi preventivnimi ukrepi seznanite vse vključene v vzgojno-izobraževalne procese in zaposlene.

III. SPLOŠNI PREVENTIVNI IN SPECIFIČNI UKREPI (NIJZ)

Vir: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019 

 
Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:·

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Glede morebitnih vprašanj in pojasnil se obrnite na pristojni direktorat pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (T: 01 400 52 00, E: gp.mizs@gov.si).O nadaljnjih aktivnostih vas bomo sproti obveščali.