Skoči do osrednje vsebine

Povabilo na strokovni dialog Uprave za probacijo v zvezi s pripravo javnega naročila za izvedbo razvoja modela ocenjevanja dejavnikov tveganja

Uprava za probacijo (UPRO) vabi vse zainteresirane izvajalce na strokovni dialog v zvezi s pripravo javnega naročila, katerega predmet je izdelava modela ocenjevanja dejavnikov tveganja.

Povabilo na strokovni dialog

Zakon o javnem naročanju v 64. členu omogoča naročniku, da pred začetkom postopka javnega naročanja z gospodarskimi subjekti izvede strokovni dialog in v okviru tega zaprosi ali upošteva nasvete, ki jih bo lahko uporabil za pripravo razpisne dokumentacije javnega naročila, pod pogojem, da taki nasveti oziroma priporočila ne preprečujejo ali omejujejo konkurence, ter ne pomenijo kršenja načela enakopravne obravnave ponudnikov in načela transparentnosti javnega naročanja.

Strokovni dialog je namenjen izvajalcem s področja psiholoških in statističnih znanosti, ki imajo izkušnje na področju uporabe ali razvoja psiholoških testiranj, metodologije ocenjevanja osebnosti, uporabe intervjuja, raziskovalne izkušnje ter izkušnje s področja kriminoloških znanosti.

V okviru operacije "Učinkovito pravosodje" je znotraj podaktivnosti "Vzpostavitev sistema za zagon probacije" predviden razvoj modela za ocenjevanje dejavnikov tveganja, ki bo kot delovni pripomoček služil probacijskim uslužbencem pri pripravi poročil in osebnih načrtov ter načrtovanju obravnave storilcev kaznivih dejanj. Model ocenjevanja dejavnikov tveganja bo integriran v probacijski informacijski sistem ProbIS.

Strokovni dialog je namenjen zbiranju informacij potencialnih izvajalcev o  izkušnjah s področja razvoja modelov ocenjevanja dejavnikov tveganja ali podobnih orodij, ki se jih uporablja v psihosocialni-diagnostiki,  pregled izkušenj, ki pripomorejo k razvoju tovrstnih modelov, časovna in finančna ocena projekta in zbiranje drugih pomembnih informacij, ki lahko pripomorejo k ustrezni izvedbi projekta.

Projekt razvoja modela ocenjevanja dejavnikov tveganja – izhodišča

 

Izvedba

Strokovni dialog bo potekal na naslednji način:

  • povabilo naročnika zainteresiranim izvajalcem k strokovnemu dialogu preko spletne strani Ministrstva za pravosodje,
  • naročnik bo predstavil idejno zasnovo in izhodišča za razvoj modela ocenjevanja dejavnikov tveganja,
  • naročnik bo predstavil vprašanja sodelujočim v zvezi z izvedbo projekta z namenom pridobitve informacij za pripravo dokumentacije javnega naročila,
  • vprašanja s strani izvajalcev v zvezi s predstavitvijo predvidenega projekta,
  • priprava poročila o opravljenem strokovnem dialogu.

Ko bo naročnik pridobil dovolj potrebnih informacij za pripravo ustrezne razpisne dokumentacije za izvedbo postopka javnega naročila, bo zaključil s strokovnim dialogom. O zaključku strokovnega dialoga bo naročnik objavil obvestilo na svoji spletni strani.

Strokovni dialog se bo vodil v slovenskem jeziku. Vsak udeleženec sam krije morebitne stroške, povezane z udeležbo v strokovnem dialogu.

Udeležba ali neudeležba posameznega izvajalca v strokovnem dialogu ne vpliva na njegove pravice in obveznosti v morebitnem nadaljnjem postopku javnega naročanja, ki sledi strokovnemu dialogu.

V prilogi objave je pripet dokument »Projekt razvoja modela ocenjevanja dejavnikov tveganja – izhodišča«, ki služi kot izhodišče za strokovni dialog.

Vsi zainteresirani se k strokovnemu dialogu lahko prijavijo po elektronski pošti najkasneje do 6. 3. 2020 do 14. ure. O predlaganih terminih strokovnega dialoga bodo obveščeni po zaključenem roku prijave.

Dialog bo potekal v prostorih UPRO in sicer v sejni sobi v pritličju.