Skoči do osrednje vsebine

Omejena časovna veljavnost kartic vozniškega dovoljenja

Imetniki vozniških dovoljenj na tridelnih roza obrazcih morate ta dovoljenja zamenjati najkasneje do 19. januarja 2023.

Vozniki posedujemo vozniška dovoljenja v dveh oblikah: na tridelnem roza obrazcu ali na kartici. Do 13. 7. 2009 je Upravna enota Ljubljana izdajala vozniška dovoljenja na tridelnih roza obrazcih, z uveljavitvijo Pravilnika o vozniških dovoljenjih, pa smo začeli vozniška dovoljenja izdajati izključno na kartici z zaščitnimi elementi.

Vozniško dovoljenje v obliki kartice tako velja največ 10 let. Julija  2019 je poteklo 10 let od začetka izdaje vozniških dovoljenj na kartici, zaradi česar je že kar nekaj voznikov moralo ta pretečena vozniška dovoljenja zamenjati. Imetniki tovrstnih vozniških dovoljenj bodite pozorni na potek njihove veljavnosti in na Upravni enoti Ljubljana ali kateremu izmed krajevnih uradov pravočasno vložite vlogo za novo kartico vozniškega dovoljenja.

Za podaljšanje vozniškega dovoljenja potrebujete:

  • novo fotografijo
  • staro vozniško dovoljenje (tudi če je že pretečeno)

V kolikor je v staro vozniško dovoljenje vpisana omejitev vožnje iz zdravstvenih razlogov se vozniško dovoljenje podaljša, ko imetnik vozniškega dovoljenja predloži zdravniško spričevalo, da je telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila določene kategorije. Tovrstno zdravniško spričevalo izda zdravnik medicine dela, prometa in športa, ki je uvrščen na seznam pooblaščenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti., ki je dostopen na strani.

Zdravniško spričevalo ne sme biti izdano več kot 30 dni pred potekom omejitve, drugače se tako zdravniško spričevalo ne upošteva.

Za izdajo vozniškega dovoljenja potrebujete ustrezno fotografijo, poravnate stroške upravne takse in tiskovine.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za infrastrukturo