Skoči do osrednje vsebine

Prihodnji ponedeljek se začne letošnja kampanja oddaje zbirnih vlog – na voljo 230 milijonov eur

V ponedeljek, 24. februarja, se začenja letošnja kampanja izpolnjevanja in oddaje zbirnih vlog. Danes je generalni direktor Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja mag. Miran Mihelič podal bistvene informacije o letošnji kampanji, ob tem pa predstavil tudi delo Agencije v minulem letu ter druge aktualne zadeve.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v lanskem letu za ukrepe kmetijske in ribiške politike izplačala 319,2 milijonov evrov. V okviru letošnje kampanje bodo vlagatelji zopet oddajali zahtevke za sheme neposrednih plačil in ukrepe razvoja podeželja v skupni vrednosti okrog 230 milijonov evrov. Agencija je v zadnjem obdobju izvedla tudi številne aktivnosti s ciljem modernizacije svojega poslovanja.

Generalni direktor Agencije mag. Miran Mihelič je na današnji novinarski konferenci predstavil delo Agencije v preteklem letu, v katerem je Agencija upravičencem za ukrepe kmetijske in ribiške politike skupno izplačala 319,2 mio EUR, od tega 48,7 milijonov (15 %) slovenskih in 270,5 milijonov (85 %) evropskih sredstev. Agencija je tudi lani največ izplačala za zahtevke zbirnih vlog (za leti 2018 in 2019), skupno 227,2 mio EUR.

Agencija je sicer v obdobju 2015-2019 izplačala skupno 1,44 milijarde EUR, od tega kar 85 odstotkov iz evropskih skladov. Iz sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je Slovenija v tem obdobju počrpala 443,6 milijonov evrov, kar predstavlja 56,3 odstotkov razpoložljivih sredstev, kar Slovenijo uvršča v zgornjo polovico po porabi med vsemi članicami EU; povprečna poraba na ravni EU je bila konec lanskega leta 53,2 odstotkov.

V tem programskem obdobju je v letih 2015 do 2019 Agencija za investicijske ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 skupno prejela 9.760 vlog in jih od tega odobrila več kot 8.300 (85 %) v skupni vrednosti 253 milijonov odobrenih sredstev. Od tega je v letu 2019 odobrila 1.095 vlog v skupni vrednosti 62 mio EUR in izvedla plačila za 2.650 odločb oz. zahtevkov v višini več kot 70 mio EUR.

Direktor mag. Mihelič je predstavil potek izdaje odločb in izplačil za zahtevke zbirnih vlog 2019. Izdaja odločb se je začela v oktobru 2019, in sicer za izplačila za območja z omejenimi dejavniki (OMD). V januarju 2020 se je začela še izdaja odločb za izplačilo shem neposrednih plačil za leto 2019, na osnovi katerih je bilo skoraj 55.000 upravičencem izplačanih 104 milijonov evrov neposrednih plačil. Izplačila za kmetijsko-okoljske in podnebne ukrepe, dobrobit živali in ekološko kmetovanje bodo potekala v obdobju od aprila do  junija.

V lanskem letu je Agencija na področju kmetijskih trgov izvajala številne redne ukrepe. Največ sredstev je bilo upravičencem izplačanih za ukrep prestrukturiranja vinogradniških površin, in sicer 4,6 mio EUR, 4,7 mio EUR za sofinanciranje zavarovalnih premij, 1,5 mio EUR za ukrepe promocije, 1,3 mio EUR za ukrepe na področju šolske prehrane itd. Poleg rednih ukrepov je Agencija lani izvedla tudi izredni ukrep, namenjen nadomestilu škode v čebelarstvu zaradi slabih vremenskih razmer: 2.935 čebelarjem je bilo izplačanih 0,44 milijonov evrov pomoči.

Agencija je izpolnjevanje predpisanih pogojev in s tem upravičenost do javnih sredstev za vse ukrepe kmetijske politike tudi lani v 100 % preverjala administrativno, v določenih deležih pa tudi na terenu. Na kraju samem je bilo skupno izvedenih 9.657 kontrol.

Direktor je napovedal tudi kampanjo izpolnjevanja zbirnih vlog za leto 2020, ki se začne v ponedeljek, 24. februarja, trajala pa bo do 6. maja (oz. do 31. maja, ko se izteče še zamudni rok). Opozoril je na pomembne roke in na pomembnejše spremembe pri pogojih za ukrepe v letu 2020, o katerih lahko vlagatelji podrobnejše informacije poiščejo na spletnih straneh Agencije (v storitvi »Oddaja zbirne vloge za leto 2020«).

Direktor mag. Miran Mihelič je predstavil tudi aktivnosti Agencije, ki so usmerjene predvsem v modernizacijo njenega poslovanja in s tem k razvoju ter nadgradnji informacijskih sistemov, digitalizaciji in učinkoviti komunikaciji z vlagatelji. Uvajanje izboljšav je pospremil z besedami: »Agencija želi biti partner slovenskim kmetom, zato jim želimo na čim boljši način pomagati pri pridobivanju razpoložljivih sredstev, seveda ob spoštovanju veljavnih predpisov. Menim, da je posodobitev informacijskega sistema eden pomembnejših korakov za večjo učinkovitost vlaganja vlog.«

Podrobnejše informacije - gradivo za medije