Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 63. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog določitve Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič za dokončnega upravljavca nepremičnin, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

2. Predlog določitve Doma upokojencev Gradišče za dokončnega upravljavca nepremičnin, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

3. Predlog odgovora na tožbo zoper sklep Vlade Republike Slovenije št. 02100-15/2019/8 z dne 21. 11. 2019, Poročevalec: Simon Zajc

4. Predlog sklenitve sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva, Poročevalec: Boštjan Poklukar

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

5. Predlog imenovanja višje državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, Poročevalka: Andreja Katič

6. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo, Poročevalec: Aleš Šabeder

7. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za javno zdravje, Poročevalec: Aleš Šabeder

8. Predlog soglasja k imenovanju generalnega direktorja javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča, Poročevalec: Aleš Šabeder

10. Predlog razrešitve predstavnice ustanovitelja v Svetu Varstveno delovnega centra Ajdovščina-Vipava in imenovanje predstavnice ustanovitelja za preostanek mandata, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

11. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet Varstveno delovnega centra SAŠA, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

12. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet Varstveno delovnega centra INCE Mengeš, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

13. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v svetu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

14. Predlog Sklepa o spremembi sklepa o ustanovitvi Delovne skupine za implementacijo projekta povezljivosti informacijskih sistemov Evropske unije na področju meja in vizumov ter na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij (interoperabilnost), Poročevalec: Boštjan Poklukar