Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 62. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1AA. Predlog mnenja o Predlogu za sprejem avtentične razlage 7. člena Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Pregled uresničevanja sklepov Vlade Republike Slovenije (stanje na dan 31. 1. 2020),Poročevalec: Stojan Tramte

1. Poročilo o izvajanju sklepa Vlade Republike Slovenije št. 49900-8/2013/10 z dne 9. 1. 2014 "Pospešitev in zaključek postopkov po ZDEN ter ZPVAS na upravnih enotah" v zvezi s sklepom o spremembi prvonavedenega sklepa št. 49900-1/2015/4 z dne 18. 3. 2015, v času od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019, Poročevalec: Rudi Medved

2. Predlog soglasja k Pogodbi o ustanovitvi Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

III. ZADEVE EU

3. Predlog sklepa o potrditvi Memoranduma o soglasju (memorandum) med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije – Policijo in Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo (Frontex) o gostiteljstvu uradnika za zvezo agencije Frontex v Sloveniji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

3A. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

3B. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - Priprava konference o prihodnosti Evrope, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

3C. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na dogodku na visoki ravni 24. februarja 2020 v Solunu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

4. Pobuda za sklenitev sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o vzajemnem zastopanju pri izdaji vizumov, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

5. Predlog prispevka Republike Slovenije za Sklad Združenih narodov za otroke (UNICEF) za leto 2020, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

6. Izhodišča za udeležbo ministra za kulturo mag. Zorana Pozniča na bilateralnem srečanju z državno sekretarko, Ulrike Lunacek, pristojno za kulturo, 20. in 21. februarja 2020 na Dunaju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič

7. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Mateja Marna na visokem delu 43. zasedanja Sveta Organizacije združenih narodov za človekove pravice 26. februarja 2020 v Ženevi, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

8. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 63. zasedanju Komisije Organizacije združenih narodov za droge od 2. do 6. marca 2020 na Dunaju, Poročevalec: Aleš Šabeder

9. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na otvoritvi rehabilitacijskega centra za žrtve oboroženih spopadov 7. oktobra 2019 v Betlehemu-Harmalah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

10. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s sestankom predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije s predsednikom Državnega zbora Republike Slovenije in predsednikom Vlade Republike Slovenije, Poročevalka: Janja Zorman Macura

11. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z izobrazbo o tetoviranju in pripravo nacionalne poklicne kvalifikacije, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

12. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo realizacije učnega hotela Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

13. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s spodbujanjem razvoja znanosti, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

14. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo sprememb zakonodaje na znanstveno-raziskovalnem področju,Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z izrazoslovjem v Zakonu o orožju, Poročevalec: Boštjan Poklukar

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z zavrženo ovadbo zoper ilegalna migranta, ki sta ukradla in uničila avto slovenskega državljana, Poročevalka: Andreja Katič

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto, Poročevalec: Aleš Šabeder

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z obvladovanjem nalezljivih bolezni, Poročevalec: Aleš Šabeder

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z zaskrbljujočimi rezultati ankete med študenti medicine, objavljene v glasilu Zdravniške zbornice Slovenije, Poročevalec: Aleš Šabeder

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z dolgoročnim reševanjem problematike primarne ravni javnega zdravstva, Poročevalec: Aleš Šabeder

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z ukrepi na področju primarnega zdravstva, Poročevalec: Aleš Šabeder

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s finančnim načrtom ZZZS, Poročevalec: Aleš Šabeder

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pravicami Slovenk in Slovencev v deželah Avstrije, Poročevalec: Peter Jožef Česnik

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z omogočanjem razvoja narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem, Poročevalec: Peter Jožef Česnik

26. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Mateja T. Vatovca za umik pripadnikov Slovenske vojske iz Iraka, Poročevalec: Karl Erjavec

27. Predlog odgovora na pobudo državnih svetnikov dr. Matjaža Gamsa in Danijela Kastelica v zvezi s financiranjem in zagotavljanjem nadstandardnih ter visokotehnološko naprednih medicinskih in tehničnih pripomočkov ter vlaganje v lastne raziskave in razvoj na omenjenem področju, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

28. Predlog mnenja o zahtevi Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za oceno ustavnosti 396. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

29. Predlog mnenja o zahtevi Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za oceno ustavnosti 396. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer