Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2020- 2021«

Ministrstvo za kulturo RS obvešča zainteresirane prijavitelje, da je na spletni strani Ministrstva za kulturo objavljen drugi Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2020-2021«

Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja  kreativnega in kulturnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom. Okvirna skupna višina sredstev za izvedbo javnega razpisa je 2.210.000 EUR (skupaj za Vzhodno kohezijsko regijo 1.700.000 EUR in skupaj za Zahodno kohezijsko regijo 510.000 EUR).

Rok za prijavo je do vključno 6. aprila 2020. 

Razpisna dokumentacija je od 14. februarja 2020 dalje dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstva za kulturo. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo tudi osebno na ministrstvu, na naslovu Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v sprejemni pisarni, vsak delovni dan med uradnimi urami. Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani pišejo na elektronski naslov kks.mk@gov.si.

Informativne dneve, izobraževanje in priprava prijavitelja za oddajo vloge bo vodila Platforma CzKki deluje v okviru nacionalnega javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO).  

Več informacij je dostopnih v spodnji datoteki. 

  • Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2020- 2021«