Skoči do osrednje vsebine

V objavo poslano javno naročilo za izvedbo nadgradnje glavne železniške proge št. 20 Ljubljana–Jesenice–d.m. na odseku Podnart–Lesce Bled

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo je v objavo poslala javno naročilo za izvedbo nadgradnje glavne železniške proge št. 20 na odseku Podnart–Lesce Bled. Rok za oddajo ponudbe je 27.3.2020.

Železniška proga Ljubljana-Kranj-Jesenice označena na zemljevidu

Železniška proga Ljubljana-Kranj-Jesenice | Avtor: MZI

Gre za izvedbo nadgradnje železniškega odseka, ki bo v čim večji meri izvedena v času predvidene popolne zapore železniške proge zaradi nadgradnje železniškega predora Karavanke od oktobra 2020 do aprila 2021, nadgradnja odseka pa bo zaključena v letu 2022. Rok izvedbe del je 20 mesecev od uvedbe v delo.

Bistveni ukrepi nadgradnje železniške proge na odseku Podnart­–Lesce Bled zajemajo:

  • nadgradnjo proge v skladu z evropskimi standardi na medpostajnem odseku Podnart–Lesce Bled v dolžini 10,69km,
  • zamenjavo zgornjega ustroja proge, sanacijo spodnjega ustroja proge, ureditev odvodnjavanja proge, zamenjavo vozne mreže,
  • obnovo peronske infrastrukture na železniškem postajališču Otoče, Globoko in Radovljica,
  • sanacijo predora Globoko in predora Radovljica,
  • izvedbo sanacije podpornih in opornih zidov ter izvedbo dodatne zaščite brežin z gabioni,
  • izvedbo zamenjave voznih vodov in nosilnih konstrukcij,
  • izvedbo protihrupnih ukrepov,
  • izvedbo sanacije dotrajanih prepustov in premostitvenih objektov,
  • ureditev nivojskih prehodov označenih s prometnim znakom Andrejev križ z izvedbo izven nivojskih križanj.

Vrednost projekta je ocenjena na 45 milijonov evrov.