Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 62. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog za odvzem statusa javnega dobra na parcelah vse v k. o. 417 Markovci ter za vpis lastninske pravice, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

2. Predlog za vpis lastninske pravice v korist DARS, d. d. na presežnih zemljiščih, pridobljenih za potrebe gradnje avtocest v k. o. 1320 Drnovo, k. o. 1425 Velika Loka, k. o. 1457 Ždinja vas, k. o. 1723 Vič, k. o. 1754 Šentvid nad Ljubljano, k. o. 1755 Glince, k. o. 1772 Slape, k. o. 1812 Dedni Dol, k. o. 1927 Blagovica, k. o. 1958 Brezovica, k. o. 1959 Domžale, k. o. 1994 Dobrova, k. o. 2158 Mošnje, k. o. 2175 Jesenice, k. o. 2176 Blejska Dobrava, k. o. 220 Seliči, k. o. 2392 Ajdovščina, k. o. 2594 Ankaran, k. o. 2595 Škofije, k. o. 2638 Podmežaklja, k. o. 2713 Ob železnici, k. o. 397 Hajdina, k. o. 530 Partinje, k. o. 539 Brengova, k. o. 550 Zamarkova, k. o. 551 Močna, k. o.  606 Ranca, k. o. 677 Zgornje Radvanje, k. o. 681 Pobrežje, k. o. 707 Hotinja vas, k. o. 995 Šempeter v Savinjski dolini in k. o. 999 Gorica, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

3. Predlog za vpis lastninske pravice v korist DARS, d. d. na presežnih zemljiščih, pridobljenih za potrebe gradnje avtocest v k. o. 1455 Bršljin, k. o. 1695 Karlovško predmestje, k. o. 1733 Bizovik, k. o. 1994 Dobrova, k. o. 2560 Hrpelje, k. o. 2604 Bertoki, k. o. 2606 Semedela, 640 Pekel in k. o. 681 Pobrežje, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

3A. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije, ki se nanaša na vložitev predloga za dopustitev revizije in na vložitev revizije na Vrhovno sodišče Republike Slovenije zoper sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije opr št. II U 33/2018-8 z dne 8. 1. 2020, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

4. Predlog pooblastila odvetniku, da zastopa Republiko Slovenijo kot stransko intervenientko na strani tožene stranke Radiotelevizije Slovenija, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Jurij Groznik

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

6. Predlog za določitev povračila stroškov vpisnin in šolnin ter vrtcev in predšolskega izobraževanja posameznim javnim uslužbencem v višjem znesku iz upravičenih razlogov – opredeljenih v Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, Poročevalec: Karl Erjavec

7. Predlog odloka o ustanovitvi Komisije za strateško blago, Poročevalec:  Aleš Šabeder