Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 61. seje Odbora za gospodarstvo

I.  ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o družbi Slovenske železnice, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

1. Predlog odgovora na sklep Državnega sveta Republike Slovenije ob zaključku posveta z naslovom Znanost o okolju, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja mleka za obdobje 2020–2022, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

3. Predlog uredbe o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja mesa za obdobje 2020–2022, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

4. Predlog uredbe o spremembah uredbe o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

5. Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

6. Predlog aneksa št. 3 h koncesijski pogodbi št. 35503-4/2006 z dne 8. 3. 2006 v zvezi z odvzemom podzemne vode iz vodnega vira Alpinum 1/04 za stekleničenje in proizvodnjo pijač, Poročevalec: Simon Zajc

7. Predlog aneksa št. 9 h koncesijski pogodbi št. 35503-31/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2020 iz struge reke Save na območju občine Litija, Poročevalec: Simon Zajc

8. Predlog aneksa št. 9 h koncesijski pogodbi št. 35503-25/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2020 iz struge reke Soče – Lokacija pod Kamnim, Poročevalec: Simon Zajc

9. Predlog aneksa št. 9 h koncesijski pogodbi št. 35503-27/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2020 iz struge reke Soče – Lokacija pod Volarji, Poročevalec: Simon Zajc

10. Predlog aneksa št. 9 h koncesijski pogodbi št. 35503-24/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2019 iz struge reke Soče – Lokacija pri Žvikarju, Poročevalec: Simon Zajc

11. Predlog aneksa št. 10 h koncesijski pogodbi št. 35503-24/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2020 iz struge reke Soče – Lokacija pri Žvikarju, Poročevalec: Simon Zajc

12. Predlog odločbe o prenosu koncesije za odvzem naplavin iz struge reke Soče – Lokacija pod Idrskim na novega koncesionarja, Poročevalec: Simon Zajc

13. Predlog zavrnitve soglasja k pobudi Občine Domžale za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Blagovica–Šentjakob, Poročevalec: Simon Zajc

14. Skupščina 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. – Poslovni načrt družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o., za leto 2020, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

15. Poročilo o delu Komisije za odpravljanje posledic dela z azbestom za leto 2019, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

16. Predlog za uvrstitev projekta 2330-20-0023 Promocija kranjske klobase na trgu Srbije v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

17. Predlog za uvrstitev projekta 3330-20-5001 Sintetične mikrobne skupnosti za limonen izdelke v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

III. ZADEVE EU

17A. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski investicijski banki - Letna strategija za trajnostno rast za leto 2020, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 17. februarja 2020 v Bruslju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 18. februarja 2020 v Bruslju, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

20. Izhodišča za delovno srečanje ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek z ministrom za zunanje zadeve in trgovino Madžarske Pétrom Szijjártóm ter ministrom za inovacije in tehnologijo Madžarske Lászlóm Palkovicsem 14. februarja 2020 v Budimpešti, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

20A. Informacija o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eve Štravs Podlogar na investicijski konferenci Adria Hotel Forum 2020 od 18. do 19. februarja 2020 v Zagrebu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z nalogami upravnikov večstanovanjskih stavb, Poročevalec: Simon Zajc