Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 61. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o interventnih ukrepih za stabilizacijo delovanja javnega zdravstvenega sistema, Poročevalec: Aleš Šabeder

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje Univerze v Ljubljani in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu ter v magistrske študijske programe druge stopnje s koncesijo Univerze v Novi Gorici ter Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici za študijsko leto 2020/2021, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

4. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje Univerze v Ljubljani in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za študijsko leto 2020/2021, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

5. Poročilo o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2019, Poročevalec: Rudi Medved

6. Način pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki v javnem zavodu Slovenska filharmonija, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič

7. Predlog za spremembo projekta 3311-08-0090 Novogradnja prostorov za ŠC Slovenj Gradec v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

8. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MJU), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU

9. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (izobraževanje) 20. februarja 2020 v Bruslju,Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

9A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na izrednem zasedanju Sveta Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 13. februarja 2020 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder

9C. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na donatorski konferenci za pomoč Albaniji 17. februarja 2020 v Bruslju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

9Č. Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije na delovnem srečanju ministrov za notranje zadeve držav članic, ki predsedujejo Svetu Evropske unije v obdobju od julija 2020 do decembra 2021, 17. februarja 2020 v Berlinu, Poročevalec: Boštjan Poklukar

10. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 2. in 3. decembra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Andreja Katič

11. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na izrednem zasedanju Sveta Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 10. januarja 2020 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

12. Informacija o nameravanem podpisu tehničnega dogovora med sponzorskimi državami Centra odličnosti za KBRJ obrambo ter Poveljstvom vrhovnega zavezniškega poveljnika za preoblikovanje in Vrhovnim poveljstvom zavezniških sil za Evropo o njihovem specifičnem odnosu do storitev podpore KBRJ obrambe, ki jih zagotavlja center odličnosti, Poročevalec: Karl Erjavec

12A. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenijo in Organizacijo Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo o ustanovitvi Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco na IJS v Ljubljani pod okriljem UNESCO, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

13. Predlog sklepa o potrditvi Okvirnega sporazuma med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Mednarodno organizacijo za migracije glede sodelovanja pri trajni preselitvi, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

14. Poročilo o dejavnostih Republike Slovenije na Zahodnem Balkanu v letu 2019 in o uresničevanju Smernic za delovanje Republike Slovenije do Zahodnega Balkana, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

14A. Seznanitev z GRECO Ad hoc Poročilom za Republiko Slovenijo v zvezi z odreditvijo parlamentarne preiskave za ugotavljanje morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v pravosodnih organih, št. Greco-AdHocRep(2019)3, sprejetim v Strasbourgu med 2. in 6. decembrom 2019, Poročevalec: Rudi Medved

15. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na Münchenski varnostni konferenci od 14. do 16. februarja 2020, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

16. Izhodišča za obisk ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja 21. in 22. februarja 2020 v Kraljevini Švedski, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

17. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na srečanju ministrov za zunanje zadeve držav V4, Zahodnega Balkana ter Slovenije, Hrvaške in Avstrije 27. februarja 2020 v Pragi, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 64. zasedanju Komisije Združenih narodov za status žensk od 9. do 20. marca 2020 v New Yorku, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

19. Predlog sklepa o stalni delegaciji Republike Slovenije v Mednarodni zvezi za spomin na holokavst in sklepa o sprejemu pravno neobvezujoče definicije zanikanja in izkrivljanja dejstev o holokavstu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi zapiranjem Dijaškega doma Maribor, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka zvezi z možnostjo pravične razporeditve financiranja mestnih občin, Poročevalec: Rudi Medved

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z e-pooblastili za dostop do državnih organov, Poročevalec: Rudi Medved

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo deperiferizacije razvojno ogroženih področij Slovenije, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z odpoklicem Slovenske vojske s kriznih žarišč Bližnjega vzhoda in Afganistana, Poročevalec: Karl Erjavec

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s spodbujanjem večje zaposljivosti zdravnikov in negovalnega kadra oziroma zdravstvenega osebja, Poročevalec: Aleš Šabeder

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zamejskimi Slovenkami in Slovenci po Balkanu, Poročevalec: Peter Jožef Česnik