Skoči do osrednje vsebine

Začetek javne obravnave sprememb in dopolnitev Zakona o kmetijstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes pričelo z javno obravnavo sprememb in dopolnitev Zakona o kmetijstvu, ki spreminja definicijo kmeta in kmetijskega gospodarstva.

V postopku revizije Evropske komisije (EK) podpor na površino za subvencijska leta od 2016 do 2018, financiranih iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), so bile glede izvajanja podane pripombe, ki so vezane na splošno ureditev, kateri subjekt je v Sloveniji kmet, in kaj je kmetijsko gospodarstvo, ki ga kmet upravlja in na njem opravlja kmetijsko dejavnost.

Na podlagi prejetih pripomb revizije Evropske komisije je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pristopilo k spremembam definicije kmeta in kmetijskega gospodarstva. Potrebna je uskladitev nacionalne ureditve s predpisi Unije, ki jasno določajo, da je kmet subjekt, kmetijsko gospodarstvo pa objekt, s katerim kmet upravlja. Trenutno veljavni Zakon o kmetijstvu ne loči dosledno subjekta od objekta. Po predlagani ureditvi je kmet – subjekt, ki nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, KMG-MID številka pa označuje objekt, t.i. kmetijsko gospodarstvo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tako začenja javno obravnavo predlagane spremembe zakona, katerega cilj je javnosti omogočiti seznanitev s spremembami Zakona o kmetijstvu, ki bo trajala 30 dni, tj. od 7. februarja 2020 do vključno 7. marca 2020. Predlog spremembe je dostopen tukaj.

Zainteresirano laično in strokovno javnost vljudno vabimo k podajanju pisnih pripomb.