Skoči do osrednje vsebine

Prenos plačilnih pravic v primeru, da je kmetija vključena v shemo za male kmete

Kmetijska gospodarstva, ki so vključena v shemo za male kmete, ne morejo prenašati plačilnih pravic. Za prenos plačilnih pravic morajo prej urediti izstop iz sheme za male kmete.

Če želi kmetijsko gospodarstvo, ki je vključeno v shemo za male kmete, za letošnje subvencijsko leto prenesti plačilne pravice, mora v prvem tednu kampanje oddaje zbirnih vlog za leto 2020, to je v obdobju med 24. in 28. februarjem, oddati zbirno vlogo za leto 2020, v sklopu katere mora na obrazcu "Izstop iz sheme za male kmete" označiti z "DA" indikator "Uveljavljam vlogo za izstop iz sheme za male kmete za leto 2020".

Po oddaji zbirne vloge bo kmetijski svetovalec, s katerim bo nosilec kmetijskega gospodarstva urejal vnos in oddajo zbirne vloge, v sodelovanju z Agencijo uredil izstop iz sheme za male kmete in prenos plačilnih pravic.

Novi imetnik plačilnih pravic mora podpisan obrazec s priporočeno poštno pošiljko poslati na Agencijo najkasneje do petka, 28. 2. 2020.

Vse opisane postopke je možno urediti v enem dnevu.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja