Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 61. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog določitve javnega zavoda Srednja šola Izola - Scuola media Isola za upravljavca stvarnega premoženja na nepremičninah v k. o. 2626 Izola, (DOKONČNA OBRAVNAVA),Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

2. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Državnega zbora Republike Slovenije v upravnem sporu, vloženem pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Poročevalka: Andreja Katič

3. Predlog odločbe o zavrnitvi pritožbe Splošne bolnišnice Celje zoper odločbo Ministrstva za finance, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna št. 06102-105/2018/11 z dne 13. 11. 2019, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

4. Predlog odločbe o zavrnitvi pritožbe Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj zoper odločbo Ministrstva za finance, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna št. 06102-94/2018/13 z dne 18. 11. 2019, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

5. Predlog odločbe o zavrnitvi pritožbe Splošne bolnišnice Slovenj Gradec zoper odločbo Ministrstva za finance, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna št. 06102-97/2018/13 z dne 20. 11. 2019, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

6. Predlog odločbe o zavrnitvi pritožbe Splošne bolnišnice Trbovlje zoper odločbo Ministrstva za finance, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna št. 06102-106/2018/13 z dne 25. 11. 2019, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

6A. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji, ki se na prvi stopnji vodi pred Okrožnim sodiščem v Kranju pod opr. št. I P 288/2017, Poročevalec: Boštjan Poklukar

6B. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje v upravnem sporu, Poročevalec: Rudi Medved

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

7. Predlog mnenja o podelitvi Zlatega častnega znaka za zasluge Republike Avstrije slovenskemu državljanu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar