Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 60. seje Odbora za gospodarstvo

II.  ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta, Poročevalec: Simon Zajc

1A. Predlog soglasja k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2020, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1B. Predlog soglasja k Letnemu načrtu upravljanja za pomorsko pilotažo – dopolnitev Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2020, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1C. Skupščina družbe Slovenski državni holding, d. d. – Merila za merjenje uspešnosti poslovanja Slovenskega državnega holdinga, d. d., in družb s kapitalsko naložbo države, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

2. Predlog aneksa št. 9 h koncesijski pogodbi št. 35503-32/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2020 iz struge reke Soče – iz lovilne jame pri Dolinah, Poročevalec: Simon Zajc

3. Predlog aneksa št. 9 h koncesijski pogodbi št. 35503-28/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2020 iz lovilne jame na reki Tolminki, Poročevalec: Simon Zajc

4. Predlog aneksa št. 9 h koncesijski pogodbi št. 35503-26/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2020 iz lovilne jame na reki Bači, Poročevalec: Simon Zajc

5. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja družbi GVS varovanje d. o. o., da lahko posluje kot invalidsko podjetje, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

6. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja Katarini Valentinčič Istenič, da lahko ustanovi gospodarsko družbo, ki bi poslovala kot invalidsko podjetje, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

III. ZADEVE EU

7. Predlog stališča Republike Slovenije do predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko unijo in Japonsko o varnosti v civilnem letalstvu, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

7A. Izhodišča za bilateralno srečanje predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom 7. februarja 2020 v Bruslju,Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

8. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 42. sestanku Odbora za evropski statistični sistem 12. in 13. februarja 2020 v Luxembourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Bojan Nastav

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

10. Poročilo o delovnem obisku državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija na sedežu OECD 3. in 4. decembra 2019 v Parizu,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

11. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelinčiča Plemenitega v zvezi z omejitvami pri gotovinskem poslovanju, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

12. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z višino glob v davčnih postopkih, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

13. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s posojili državnih organov, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj