Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 60. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu Deklaracije o podpori varstvu političnih in državljanskih svoboščin v Kraljevini Španiji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti, Poročevalec: Aleš Šabeder

3. Predlog uredbe o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvene dejavnosti – parodontologija/zobne bolezni in endodontija, Poročevalec: Aleš Šabeder

4. Predlog uredbe o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvene dejavnosti – oralna in maksilofacialna kirurgija, Poročevalec: Aleš Šabeder

5. Predlog uredbe o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju dermatovenerologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, Poročevalec: Aleš Šabeder

7. Vmesno poročilo Medresorske delovne skupine za proučitev problematike fiktivnih prijav prebivališč posameznikov in s tem povezano zlorabo socialnih transferjev, Poročevalec: Boštjan Poklukar

7A. Predlog pooblastila za opravljanje aerosnemanj za izdelavo kartografskih publikacij za družbi Flycom Technologies d. o. o. in Meixner Vermessung ZT GmbH, Dunaj, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

8. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MOP, MDDSZ), 41012-4/2020 – (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU

9. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Konferenci o krepitvi zmožnosti in vloge socialnega dialoga in socialnih partnerjev v novem svetu dela 5. in 6. marca 2020 v Bruslju, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

10. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 9. decembra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

11. Informacija o sodelovanju Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, kot partnerja v konzorciju v projektu predpristopne pomoči Evropske unije »Podpora EU varstvu pred poplavami in požari v naravnem okolju na Zahodnem Balkanu in v Turčiji« ter kot vodilnega partnerja v evropskem projektu mehanizma Unije na področju civilne zaščite »Načrtovanje, priprava, izvedba in evalvacija tečajev mehanizma Unije na področju civilne zaščite: lot 2 - Izvedba osnovnih tečajev za module civilne zaščite (tečaji MBC) in tečajev za tehnične strokovnjake (tečaji TEC)«, Poročevalec: Karl Erjavec

12. Izhodišča za uradni obisk ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja 10. in 11. februarja 2020 v Turčiji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar


13. Poročilo o 31. zasedanju Stalne mešane slovensko-bavarske komisije 14. in 15. novembra 2019 v Škofji Loki in delovnem obisku vodje Bavarske državne pisarne, državnega ministra za zvezne in evropske zadeve ter medije dr. Floriana Herrmanna 15. novembra 2019 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

14. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 33. Mednarodni konferenci Rdečega križa in Rdečega polmeseca od 9. do 12. decembra 2019 v Ženevi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

15. Poročilo o udeležbi ministra za zdravje Aleša Šabedra z delegacijo Republike Slovenije na delovnem obisku od 11. do 13. novembra 2019 v Bernu, 51001-52/2019 – (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z Evropsko prestolnico kulture 2025, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z odnosom vlade do Božiča, kristjanov in slovenske tradicije ter kulture, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi s sprejemom v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi izredne naturalizacije, Poročevalec: Boštjan Poklukar

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Mateja T. Vatovca v zvezi z zagotavljanjem ustrezne zaščite žvižgačem, Poročevalka: Andreja Katič

20. Predlog odgovora na poslansko pobudo Matjaža Nemca v zvezi z mednarodno solidarnostjo, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar