Skoči do osrednje vsebine

Situacija glede visoko patogene aviarne influence (HPAI) v Evropi

Od začetka letošnjega leta se v nekaterih evropskih državah pojavlja visoko patogena aviarna influenca (HPAI) podtipa H5N8, predvsem pri perutnini. Posamezni primeri so bili prijavljeni tudi pri prostoživečih pticah. Zaradi tveganja, ki ga širjenje HPAI predstavlja za reje perutnine, pozivamo rejce perutnine, da izvajajo biovarnostne ukrepe.

Situacija glede HPAI v Evropi

Od začetka letošnjega leta se v nekaterih evropskih državah pojavlja visoko patogena aviarna influenca podtipa H5N8, predvsem pri perutnini. Ta podtip ne predstavlja nevarnosti za ljudi. Do sedaj so pojave prijavile Poljska, Slovaška, Madžarska, Romunija in Češka ter Ukrajina.

Do danes je največ pojavov bolezni prijavila Poljska. Bolezen se pojavlja tako v komercialnih kot v dvoriščnih rejah in pri pticah v ujetništvu. Pri prostoživečih pticah sta prijavljena le dva primera, pri ujedi na Poljskem in vodni ptici v Nemčiji.

Zemljevid pojavov HPAI je na voljo na spletni strani Komisije

Priporočila za rejce perutnine

Bolezen se prenaša s stiki zdravih živali z bolnimi, njihovimi izločki (nosni in očesni izcedek, slina, iztrebki) in okuženimi termično neobdelanimi proizvodi (jajca, meso). Poleg tega se bolezen širi tudi s kontaminirano krmo, vodo in nastiljem.

Pomemben vektor pri širjenju okužbe je tudi človek, ki lahko virus širi s kontaminirano obutvijo, opremo in prevoznimi sredstvi.

Glede na situacijo in posledice, ki jih ima pojav HPAI v rejah perutnine (pokončanje in neškodljivo uničenje vse perutnine na okuženem gospodarstvu, omejitve in prepovedi v prometu in trgovanju s perutnino, mesom in proizvodi,...), pozivamo rejce perutnine, da dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe, ki so temelj za preprečevanje vnosa bolezni v rejo, predvsem:

  • zadrževanje perutnine v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi;
  • krmljenje in napajanje perutnine v zaprtih oziroma pokritih prostorih;
  • omejitev stikov nepooblaščenih oseb s perutnino.

Poleg tega je pomembno, da rejci perutnine pozorno spremljajo zdravstveno stanje svojih živali in v primeru kakršnihkoli sprememb (pogin, padec nesnosti, spremembo v obnašanju živali) nemudoma o tem obvestijo veterinarja.