Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 60. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti z izplačilom denarnega nadomestila v k. o. 1725 Ajdovščina v lasti Univerze v Ljubljani, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

2. Predlog določitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za upravljavca nepremičnine v k. o. 402 Spuhlja, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

3. Predlog določitve Ministrstva za javno upravo za upravljavca nepremičnin v lasti Republike Slovenije v k. o. 1725 Ajdovščina, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

4. Predlog določitve Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za dokončnega upravljavca nepremičnin v lasti Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

5. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanja Italijanske republike slovenskemu državljanu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

6. Predlog prenehanja funkcije višjega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu, Poročevalka: Andreja Katič

7. Predlog imenovanja višje državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, Poročevalka: Andreja Katič

8. Predlog imenovanja generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, organa v sestavi Ministrstva za pravosodje, Poročevalka: Andreja Katič

9. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

10. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo v Ministrstvu za notranje zadeve, Poročevalec: Boštjan Poklukar

11. Predlog imenovanja generalne direktorice v Direktoratu za družino v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

12. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

13. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

14. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za zadeve Evropske unije v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

15. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

16. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge v Ministrstvu za notranje zadeve, Poročevalec: Boštjan Poklukar

17. Predlog razrešitve in imenovanje člana Sveta javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

18. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za varstvo in delo Golovec Celje, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

19. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Zasavje, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

20. Predlog razrešitve in imenovanja nadomestnega člana Sveta javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

21. Predlog sklepa o imenovanju predsednika in podpredsednice Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, Poročevalec: Rudi Medved

22. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

Iskalnik