Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 59. seje Odbora za gospodarstvo

I.  ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov – skrajšani postopek, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1. Predlog odgovora na pobudi Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejeti ob obravnavi Poročila o delu in zaključnega računa Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2018, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Poročilo o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije za obdobje od 1. januarja do31. decembra 2019, Poročevalec: Stojan Tramte

3. Predlog uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine P-1/06, Poročevalec: Simon Zajc

4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

4A. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil,Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

5. Predlog soglasja k pobudi Občine Sevnica za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca, Poročevalec: Simon Zajc

6. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (FURS, Zagovornik načela enakosti),(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

7. Predlog za uvrstitev projekta 1618-20-0004 Pripravljenost slovenskega e računa 2 v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023 in zagotovitev pravic porabe za pokrivanje obveznosti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU

8. Predlog stališča Republike Slovenije o predlogu sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in njegovega protokola o izvajanju (2020–2026) med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti na podlagi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

10. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za konkurenčnost (raziskave) 3. in 4. februarja 2020 v Zagrebu, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

11. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve in Evroskupini 4. in 5. decembra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA)Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

12. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška od 1. do 5. februarja 2020 na Japonskem, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

13. Izhodišča za delovni obisk državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija od 5. do 7. februarja 2019 na Japonskem, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

14. Izhodišča za udeležbo delegacije Vlade Republike Slovenije na dvostranskih konzultacijah z Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj 29. januarja 2020 na Dunaju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 8. zasedanje Medvladne slovensko-beloruske komisije za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje 3. in4. februarja 2020 v Ljubljani, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Odboru za ekonomske in razvojne preglede Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (EDRC) 6. februarja 2020 v Parizu, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

17. Izhodišča za udeležbo predstavnika Republike Slovenije na 13. zasedanju Konference pogodbenic Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali (COP 13) od 15. do22. februarja 2020 v Gandhinagarju, Indija, Poročevalec: Simon Zajc

18. Informacija o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za infrastrukturo Nine Mauhler na mednarodnem simpoziju »Konkurenca in pravna ureditev železniškega sektorja« 30. januarja 2020 v Berlinu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

19. Poročilo o 4. zasedanju Skupnega odbora Slovenija – Furlanija - Julijska krajina19. novembra 2019 v Kopru, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

20. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 162. seji Upravnega sveta Evropske patentne organizacije 11. in 12. decembra 2019 v Münchnu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

Iskalnik