Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 59. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Poročilo o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2019, Poročevalec: Stojan Tramte

1AA. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, 00714-2/2020 (EVA: 2020-3130-0009)Poročevalec: Rudi Medved

1A. Predlog odločbe o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2020, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

1B. Koledar državnih proslav v letu 2020, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

2. Predlog soglasja k Finančnemu načrtu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2020, Poročevalec: Aleš Šabeder

3. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Lesarska šola Maribor«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

4. Predlog sklepa o odprtju nove proračunske postavke pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

5. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (UN, MZZ, MIZŠ), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU

6. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku za sprejem predhodne odločbe v zadevi C-774/19 »Personal Exchange International«, Poročevalka: Andreja Katič

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

7. Informacija o nameravani odpovedi Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Črne gore o začasni napotitvi javnega uslužbenca Ministrstva za obrambo Republike Slovenije kot svetovalca na Ministrstvo za obrambo Črne gore, Poročevalec: Karl Erjavec

8. Informacija o nameravanem podpisu Programa mednarodnega razvojnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Severne Makedonije za obdobje 2020–2021, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

8A. Predlog sklepa o izvedbi mednarodne vaje državnega pomena »Mednarodna vaja SIQUAKE 2020«, Poročevalec: Karl Erjavec

9. Poročilo o ustnem zagovoru Republike Slovenije v 3. krogu Univerzalnega periodičnega pregleda stanja človekovih pravic 12. novembra 2019 v Ženevi in Dodatek k poročilu Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

11. Informacija o sodelovanju ministrice za pravosodje Andreje Katič na OECD konferenci na visoki ravni glede boja proti nasilju nad ženskami 5. februarja 2020 v Parizu, Poročevalka: Andreja Katič

12. Informacija o delovnem obisku delegacije Republike Slovenije za narodnosti na Časopisno založniškem podjetju Edit Reka 7. februarja 2020 na Reki, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

12A. Izhodišča za udeležbo ministra za kulturo mag. Zorana Pozniča na srečanju ministrov za kulturo JV Evrope 31. januarja in 1. februarja 2020 na Reki, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

13. Predlog sklepa o potrditvi zapisnika 27. rednega zasedanja Stalne slovensko-avstrijske komisije za mejo od 28. do 30. oktobra 2019 v Mariboru, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

14. Poročilo o obisku predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca pri pripadnikih slovenskih kontingentov v mednarodnih operacijah in misijah 9. in 10. decembra 2019 v Bosni in Hercegovini ter na Kosovu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

15. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na konferenci Rome Med 2019 - Sredozemski dialogi 6. in 7. decembra 2019 v Rimu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

16. Poročilo o udeležbi ministra za zdravje Aleša Šabedra na zasedanju političnega foruma OECD na visoki ravni o zdravju v 21. stoletju: »Podatki, politika in digitalna tehnologija« 21. novembra 2019 v Kopenhagnu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder

Iskalnik