Skoči do osrednje vsebine

Razpisi Evropske komisije za sofinanciranje projektov v okviru programov »Pravosodje« in »Pravice, enakost in državljanstvo« v letu 2020

Ministrstvo za pravosodje RS obvešča, da je Evropska komisija v okviru programov »Pravosodje« in »Pravice, enakost in državljanstvo« objavila razpise za sofinanciranje projektov na področju pravosodja in temeljnih pravic. Projekti so lahko dolgi do 24 mesecev. Večina projektov mora imeti minimalno vrednost zahtevka za financiranje s strani EU v višini najmanj 75.000 EUR. V programu »Pravosodje« je EU sofinanciranje v vrednosti do 90 %, v programu »Pravice, enakost in državljanstvo« pa do 80%.

Namen programa »Pravosodje« je krepitev medsebojnega priznavanja in zaupanja med državami članicami. Program spodbuja pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah, pomaga izobraževati sodnike in druge pravosodne deležnike, omogoča učinkovit dostop do pravosodja za posameznike in gospodarstvo na področju Evrope ter zagotavlja dosledno in konsistentno uporabo prava Evropske unije.

Program »Pravice, enakost in državljanstvo« prispeva k nadaljnjemu razvoju na področju spodbujanja enakosti in človekovih pravic. Namen programa je spodbujanje nediskriminacije; boj proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in drugim oblikam nestrpnosti; spodbujanje pravic invalidov; spodbujanje enakosti spolov in vključevanja načela enakosti spolov; preprečevanje nasilja nad otroki, mladimi, ženskami in drugimi ranljivimi skupinami. Dodatna prednostna področja vključujejo promocijo otrokovih pravic, polnopravno vključitev Romov v evropsko družbo, pravice potrošnikov in varstvo osebnih podatkov.

Finančna sredstva Evropske unije za projekte obeh programov so namenjena nevladnim organizacijam, javnim institucijam in drugim organizacijam, ki se neprofitno ukvarjajo z navedenimi področji.

Glavne vrste dejavnosti, ki se financirajo iz programa, so usposabljanje, vzajemno učenje in izmenjava dobrih praks, priprava analiz (študij, raziskav in evalvacij) in druge oblike projektov (IT rešitve).

Več informacij o konkretnih razpisih in prednostnih področjih sofinanciranja v letu 2020 lahko najdete v priponki.

Namen programa »Pravosodje« je krepitev medsebojnega priznavanja in zaupanja med državami članicami. Program spodbuja pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah, pomaga izobraževati sodnike in druge pravosodne deležnike, omogoča učinkovit dostop do pravosodja za posameznike in gospodarstvo na področju Evrope ter zagotavlja dosledno in konsistentno uporabo prava Evropske unije.

Program »Pravice, enakost in državljanstvo« prispeva k nadaljnjemu razvoju na področju spodbujanja enakosti in človekovih pravic. Namen programa je spodbujanje nediskriminacije; boj proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in drugim oblikam nestrpnosti; spodbujanje pravic invalidov; spodbujanje enakosti spolov in vključevanja načela enakosti spolov; preprečevanje nasilja nad otroki, mladimi, ženskami in drugimi ranljivimi skupinami. Dodatna prednostna področja vključujejo promocijo otrokovih pravic, polnopravno vključitev Romov v evropsko družbo, pravice potrošnikov in varstvo osebnih podatkov.

Finančna sredstva Evropske unije za projekte obeh programov so namenjena nevladnim organizacijam, javnim institucijam in drugim organizacijam, ki se neprofitno ukvarjajo z navedenimi področji.

Glavne vrste dejavnosti, ki se financirajo iz programa, so usposabljanje, vzajemno učenje in izmenjava dobrih praks, priprava analiz (študij, raziskav in evalvacij) in druge oblike projektov (IT rešitve). 

Več informacij o konkretnih razpisih in prednostnih področjih sofinanciranja v letu 2020 lahko najdete v priponki.

Razpisi Evropske komisije za sofinanciranje projektov v okviru programov »Pravosodje« in »Pravice, enakost in državljanstvo« v letu 2020