Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 100. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z zakonskim prebivališčem   Gradivo

2. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Karmen Furman v zvezi s številom tujcev s prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in zneski socialnih pomoči    Gradivo

3. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo dolgoročne politike razvoja rehabilitacijske dejavnosti    Gradivo

4. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem inovativnih zdravil    Gradivo

5. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo razbremenitve kadra zdravstvene nege v slovenskih bolnišnicah    Gradivo

6. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Mateja T. Vatovca v zvezi s pozitivnim mnenjem o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije za go. Angeliko Mlinar    Gradivo

7. Predlog imenovanja člana Nadzornega sveta SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana, Predlagateljica: ministrica brez resorja, pristojna za razvoj, strateške projekte in kohezijo

8. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Predlagatelj: minister za zdravje

9. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica, Predlagateljica: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Iskalnik