Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 59. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi odplačne služnosti za nizkonapetostni kablovod ter kabelsko kanalizacijo na nepremičnini v lasti Univerze v Mariboru, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

2. Predlog za odvzem statusa javno dobro na nepremičninah v k. o. 5 Markovci, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

4. Predlog sklenitve sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva, Poročevalec: Boštjan Poklukar

Iskalnik