Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 58. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o ustavnem sodišču, Poročevalka: Andreja Katič

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2020, Poročevalec: Karl Erjavec

1B. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

1C. Zaključno poročilo o delovanju Medresorske delovne skupine za reševanje prostorske problematike Romov, Poročevalec: Simon Zajc

2. Predlog soglasja k Revidiranemu Letnemu poročilu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2017, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder

3. Letno poročilo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

4. Predlog pooblastila za opravljanje aerosnemanj za izdelavo kartografskih publikacij za družbi Geodetski zavod Celje d. o. o., Celje, in AVT Airborne Sensing GmbH, Greven, Nemčija,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

III. ZADEVE EU

5. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje, socialna politika) 10. decembra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

6. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Urbana Krajcarja na sestanku »Stockholmska pobuda: Pozitiven vpliv enakosti spolov na gospodarstvo EU« 3. in 4. decembra 2019 v Stockholmu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

7. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Globalnem vrhu o cepljenju 12. septembra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

8. Informacija o nameravanem podpisu Druge spremembe Memoranduma o soglasju o večnacionalnem sodelovanju na področju zagotavljanja pomembnejšega streliva za kopensko bojevanje, Poročevalec: Karl Erjavec

8A. Predlog za nominacijo stavbnih in urbanističnih del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za vpis na UNESCO Seznam svetovne kulturne in naravne dediščine, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

11. Predlog sklepa o potrditvi zapisnika 9. zasedanja Mešane slovensko-italijanske komisije za vzdrževanje državne meje 4. in 5. decembra 2019 v Šmartnem v Goriških Brdih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

12. Poročilo o delovnem obisku ministra za obrambo Madžarske Tiborja Benka v Republiki Sloveniji 12. decembra 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

12A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Mihe Kordiša v zvezi z vnaprejšnjo diskvalifikacijo kakršnekoli javne razprave o obrambni politiki, Slovenski vojski in članstvu v NATO paktu s strani predsednika Vlade Republike Slovenije, Poročevalka: Janja Zorman Macura

13. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s študentskim delom,Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

14. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z delom upokojencev,Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z avtorskimi in podjemnimi pogodbami, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s projektom medgeneracijskega bivalnega objekta v občini Loški Potok, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z ruskimi vojaki,Poročevalec: mag. Ksenija Klampfer

17A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z odkupom objekta predvidenega za dom starejših občanov od DUTB, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

17B. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi z zaposlitvijo za delovni čas, ki je krajši od polnega, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

17C. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi v Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z urejanjem problematike šolskega učnega gradiva, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s prezgodnjim začenjanjem šolskega pouka, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi s hrambo študentske dokumentacije, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s strelskimi športnimi organizacijami, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

21A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Möderndorferja v zvezi z upoštevanjem znanstvenikov in umetnikov pri pripravi politik in predpisov, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

21B. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z namero o učenju srbskega jezika v slovenskih šolah, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

21C. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z visokim šolstvom,Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z globami funkcionarjev in javnih uslužbencev, Poročevalec: Rudi Medved

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo transparentnega in odgovornega kadrovanja na vse javne funkcije, Poročevalec: Rudi Medved

23A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje poslanke Nataše Sukič v zvezi z insourcingom, Poročevalec: Rudi Medved

23B. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi izvedbo zaposlovanja predhodno outsourcanih delavcev na Ministrstvu za javno upravo, Poročevalec: Rudi Medved

23C. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vsebinskimi mrežami, Poročevalec: Rudi Medved

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Mateja T. Vatovca v zvezi z ureditvijo statusa oseb, ki že dlje časa bivajo v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Boštjan Poklukar

24A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi s storjenimi kaznivimi dejanji migrantov, Poročevalec: Boštjan Poklukar

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi s članstvom v zvezi Nato, Poročevalec: Karl Erjavec

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z delovanjem KPK,Poročevalka: Andreja Katič

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z decentralizacijo rehabilitacijske zdravstvene dejavnosti v Sloveniji, Poročevalec: Aleš Šabeder

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z urgentnimi politikami na področju porodništva, Poročevalec: Aleš Šabeder

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z neustreznim delovanjem javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, Poročevalec: Aleš Šabeder

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem novih genskih in celičnih terapij, Poročevalec: Aleš Šabeder

30A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s problematiko pomanjkanja kadra v zdravstveni negi v slovenskih bolnišnicah, Poročevalec: Aleš Šabeder

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Alenke Jeraj v zvezi s skupnimi sejami srbske in slovenske vlade, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

32. Predlog odgovora na poslansko pobudo Luke Mesca v zvezi s poskusi izigravanja delavskih pravic, pridobljenih na podlagi spremenjenega Zakona o minimalni plači, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

32A. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Ivanuše v zvezi z omejevanjem uveljavljanja davčne olajšave za vzdrževane družinske člane, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

33. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Mateja T. Vatovca za takojšen preklic vseh spornih navodil policije v zvezi z ravnanjem in obravnavo prosilcev za mednarodno zaščito,Poročevalec: Boštjan Poklukar

34. Predlog mnenja o Zahtevi Upravnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah, Poročevalec: Rudi Medved

Iskalnik