Skoči do osrednje vsebine

Pridružujemo se izjavi Onkološkega inštituta Ljubljana o povezavi med uporabo mobilnih telefonov in nastankom raka

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji (organ v sestavi Ministrstva za zdravje - URSVS) se pridružuje izjavi Onkološkega inštituta Ljubljana o povezavi med uporabo mobilnih telefonov in nastankom raka, objavljeni 16. 12. 2019 na spletni strani Onkološkega inštituta Ljubljana, da novih primerov možganskih tumorjev -gliomov v naši populaciji ni mogoče pripisati sevanju mobilnih telefonov.

Uporabnik mobitela, foto STA

Sodelavci Registra raka RS na OI so pripravili izjavo s pojasnili glede rakotvornosti visokofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja, ki temelji na razporeditvi Mednarodne agencije za raziskovanje raka (IARC). Iz pojasnila je razvidno, da je gre slaba polovica rasti števila gliomov v Sloveniji gre na račun staranja prebivalstva (svetlejša krivulja starostno standardiziranih incidenčnih stopenj), saj je rak pogostejši pri starejših, populacija pa se stara. Vzroki za drugi del rasti števila zbolelih za možganskimi gliomi niso raziskani. Ker pa se je število zbolelih z gliomom v Sloveniji v dobi pred mobilnimi telefoni povečevalo celo nekoliko hitreje kot raste v zadnjih petnajstih letih, pa lahko precej zanesljivo sklepamo, da novih primerov možganskih gliomov v naši populaciji ni mogoče pripisati sevanju mobilnih telefonov.

https://www.onko-i.si/onkoloski-institut/medijsko-sredisce/novice/novica/izjava-onkoloskega-instituta-ljubljana-o-povezavi-med-uporabo-mobilnih-telefonov-in-nastankom-raka

Na ministrstvu za zdravje pri oceni tveganj za zdravje zaradi vpeljave 5G omrežja sledimo priporočilom mednarodnih strokovnih organizacij, kot so Svetovna zdravstvena organizacija (SZO), Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirajočimi sevanji (ICNIRP) ter EU.

Vse do sedaj izvedene in ovrednotene raziskave kažejo, da izpostavljenost pod vrednostmi, ki so določene z navedenimi priporočili, ne povzroča negativnih vplivov na zdravje ljudi. Prav zato je Znanstveni odbor za nova zdravstvena tveganja (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks - SCENIHR) pri Evropski komisiji leta 2015 sprejel  mnenje o potencialnih vplivih za zdravje zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem. Odbor je mnenja, da ni očitnih škodljivih učinkov za zdravje ljudi pri izpostavljenostih, ki so pod mejnimi vrednostim, ki jih določa zakonodaja Evropske Unije (EU). Zaradi razširjenosti uporabe mobilne telefonije in izvajanja novih raziskav pa bo Ministrstvo za zdravje tudi v bodoče aktivno spremljalo najnovejše  strokovne ugotovitve in odločitve v državah, kjer je tehnologija 5G že vpeljana.