Skoči do osrednje vsebine

Ministrica mag. Ksenija Klampfer poziva k doslednemu spoštovanju Zakona o minimalni plači in napoveduje poostren nadzor

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Ksenija Klampfer, poziva vse delodajalce k doslednemu spoštovanju in izvajanju Zakona o minimalni plači. Za delo od 1.1.2020 je določena nova višina minimalne plače (940,58 EUR bruto), hkrati pa so iz minimalne plače izločeni vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami. Iz minimalne plače sta izločena tudi del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Inšpektorat RS za delo bo v celoletni poostren nadzor nad izvajanjem določb Zakona o delovnih razmerjih, ki določajo regres, plačilni dan ter kraj in način izplačila plače, od izplačila plače za mesec januar (v mesecu februarju) dalje vključil tudi spoštovanje določb Zakona o minimalni plači. Pri tem bodo inšpektorji še posebej pozorni na elemente minimalne plače oziroma na to, ali so dodatki dejansko izvzeti iz minimalne plače, kot to določa zakon. Ob tem se bo preverjalo tudi določbe, ki vplivajo na pravilnost določanja in izplačila minimalne plače (način obračunavanja plače in vsebino izpisa pisnega obračuna plače ter postopek morebitnih sprememb pogodb o zaposlitvi ali drugih aktov delodajalca).

S strani ministrstva smo pripravili celovito informacijo o pravicah in obveznostih pri določanju in izplačilu plačila za delo, ki jo bomo v prihodnjem tednu preko sistema eDavki posredovali vsem delodajalcem, ki zaposlujejo delavce. Vsebina bo objavljena tudi na spletnih straneh ministrstva na portalu www.gov.si.