Skoči do osrednje vsebine

Prejeli smo priznanje modela kakovosti CAF

V Ministrstvu za notranje zadeve smo danes, 16. januarja 2020, prejeli priznanje modela kakovosti »uporabnik CAF«, ki ga je prevzel minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar na slovesnosti, ki je potekala na Ministrstvu za javno upravo.

Ministrstvo za javno upravo je nosilec projekta uvajanja sistemov kakovosti v organizacije javnega sektorja, pri čemer posebej promoviramo  evropski model CAF, ki ga sicer uporablja že preko 4000 organizacij javnega sektorja po Evropi. V Sloveniji je uporabnikov modela trenutno 95, priznanja pa so prejeli tisti, ki so samooceno in akcijski načrt izboljšav CAF izvedli v lanskem letu.

Minister Poklukar je ob tem povedal: »Ponosen sem, da smo tudi v Ministrstvu za notranje zadeve pristopili k ocenjevalnemu modelu CAF in tako letos dobili priznanje CAF uporabnik. Še naprej si želimo izboljševati kakovost svojega dela in učinkovitost javnih storitev ter pri tem čim bolje uporabljati finančne in kadrovske vire, naše zaposlene pa vključiti v proces stalnih izboljšav.«

Priznanja je uporabnikom modela kakovosti CAF v letu 2019 podelil minister za javno upravo Rudi Medved skupaj z državno sekretarko Mojco Ramšak Pešec in generalnim direktorjem Direktorata za javni sektor Petrom Pogačarjem. Na slovesnosti je minister Medved izrazil pohvalo dobitnikom priznanj in izpostavil, da danes praznujemo, saj javna uprava dober servis državljanom. Ob izrečenih čestitkah vsem prejemnikom priznanj, je ob zaključku slovesnosti dejal: "Kakovost storitev in zadovoljstvo državljank in državljanov sta naša temeljna cilja. Do tja nas čaka trnova pot."

https://www.gov.si/novice/2020-01-16-minister-rudi-medved-podelil-priznanja-uporabnikom-modela-kakovosti-caf-v-letu-2019/