Skoči do osrednje vsebine

Minister Rudi Medved podelil priznanja uporabnikom modela kakovosti CAF v letu 2019

Minister za javno upravo Rudi Medved je skupaj z državno sekretarko Mojco Ramšak Pešec in generalnim direktorjem Direktorata za javni sektor Petrom Pogačarjem podelil priznanja uporabnikom modela kakovosti CAF v letu 2019.

minister Poklukar, minister Medved in državna sekretarka Ramšakov

minister Poklukar, minister Medved in državna sekretarka Ramšakova | Avtor MJU

1 / 44

Ministrstvo za javno upravo je nosilec projekta uvajanja sistemov kakovosti v organizacije javnega sektorja, pri čemer posebej promoviramo  evropski model CAF, ki ga sicer uporablja že preko 4000 organizacij javnega sektorja po Evropi. V Sloveniji je uporabnikov modela trenutno 95, priznanja pa so prejeli tisti, ki so samooceno in akcijski načrt izboljšav CAF izvedli v lanskem letu.

Na slovesnosti je minister Medved uvodoma izrazil pohvalo dobitnikom priznanj ter izpostavil, da danes praznujemo, saj je javna uprava dober servis državljanom. »Vsi skupaj stremimo h kakovosti. Ne trdim, da smo briljantni, da nimamo napak, da se ne razvijamo, pa vendar na pavšalne ocene ne moremo pristati. Treba je veliko poguma, da se damo oceniti in veliko samozavesti da se sami ocenimo in tudi objektivno. S tem, ko se ocenjujemo iščemo pri sebi napake, z namenom, da bi bili boljši. A to ni dovolj. Spremembe se morajo dogajati na mikronivojih. Kakovost javne uprave se ne meri samo po tem, kako se ocenimo, kakovost se meri in raste tudi s posodobitvijo informacijskih sistemov, z izobrazbo, tudi vodij, njihovih kompetenc.... Pri kakovosti je najpomembnejši odziv javnosti ter povratna informacija, da smo dobri in dobro delamo. Vsi mi smo zmagovalci te javne uprave, bodimo vlečni konji te javne uprave!« je še dodal minister.

Podeljenih je bilo 12 priznanj »Začetnik CAF«. Prejele so jih  organizacije, ki so samooceno izvedle prvič: Finančna uprava RS, Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Urad RS za nadzor proračuna,  Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Zavod CMEPIUS,  Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, Občina Razkrižje, Razvojna agencija ROD Ajdovščina in Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije. 

Priznanje »Uporabnik CAF« je prejelo 21 organizacij, ki se s samooceno srečujejo že bolj redno, med njimi so bili leta 2019:  Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za notranje zadeve, UE Ajdovščina, UE Brežice, UE Cerknica,  UE Izola, UE Koper, UE Laško, UE Lendava, UE Ljutomer, UE Murska Sobota, UE Ormož, UE Piran, UE Ruše, UE Šentjur Pri Celju, UE Sežana, UE Slovenska Bistrica, UE Škofja Loka, UE Tržič, UE Vrhnika ter UE Žalec. 

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je ob prejemu priznanja povedal: »Ponosen sem, da smo tudi v Ministrstvu za notranje zadeve pristopili k ocenjevalnemu modelu CAF in tako letos dobili priznanje CAF uporabnik. Še naprej si želimo izboljševati kakovost svojega dela in učinkovitost javnih storitev ter pri tem čim bolje uporabljati finančne in kadrovske vire, naše zaposlene pa vključiti v proces stalnih izboljšav.«

Najvišja priznanja »Uspešen uporabnik CAF« pa je prejelo pet organizacij, ki so lani sodelovale v prvem rednem postopku CAF -zunanja povratna informacija, in ki so s strani zunanjih ocenjevalcev prejele zadostno število točk za pridobitev tega naziva. Priznanja so prejele naslednje organizacije: Upravna enota Celje, Upravna enota Dravograd, Upravna enota Krško, Upravna enota Velenje in Upravna enota Zagorje ob Savi.

Ob izrečenih čestitkah vsem prejemnikom priznanj, je minister za javno upravo Rudi Medved ob zaključku slovesnosti dejal: "Kakovost storitev in zadovoljstvo državljank in državljanov sta naša temeljna cilja. Do tja nas čaka trnova pot."