Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 57. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o preizkusnem izpitu za odvetnike iz drugih držav, poročevalka: Andreja Katič    Gradivo

1.4. Predlog pogodbe o plačilu stroškov za upravljanje kapitalskih naložb v lasti Republike Slovenije za leto 2020, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.5. Poročilo o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020) za leto 2018, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.6. Predlog odgovora Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive Komisije (EU) 2018/350 z dne 8. marca 2018 o spremembi Direktive 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z oceno tveganja gensko spremenjenih organizmov za okolje v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. 2019/0351), poročevalec: Simon Zajc

1.7. Predlog odgovora Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/17041 z dne 22. 11. 2019 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/410 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2018 o spremembi Direktive 2003/87/ES za krepitev stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naložb ter Sklepa (EU) 2015/1814 v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: Simon Zajc

1.9. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve in Evroskupini 20. in 21. januarja 2020 v Bruslju, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.10. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na neformalnem zasedanju Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 23. in 24. januarja 2020 v Zagrebu, poročevalec: Boštjan Poklukar

1.11. Izhodišča za srečanje ministrice brez resorja, pristojne za razvoj, strateške projekte in kohezijo, dr. Angelike Mlinar z evropsko komisarko, pristojno za kohezijo in reforme, 20. in 21. januarja 2020 v Bruslju, poročevalka: dr. Angelika Mlinar

1.12. Informacija o obisku evropske komisarke Ylve Johanssonn na bilateralnem srečanju z ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem 17. januarja 2020 v Ljubljani, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.13. Predlog sklepa o potrditvi Sporazuma med Svetom Evrope in Vlado Republike Slovenije o financiranju projekta Raziskovanje in postavljanje v ospredje razsežnosti človekovih pravic v politiki do drog, poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo

1.14. Predlog sklepa o potrditvi Sporazuma med Svetom Evrope in Vlado Republike Slovenije o financiranju projekta Zmanjšanje zaostanka Evropskega sodišča za človekove pravice pri utemeljenih pritožbah, poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo

1.15. Informacija o sprejetju pravnih standardov Mednarodne organizacije dela, sprememb iz leta 2014 Kodeksa Konvencije o delu v pomorstvu, 2006, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1.16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije pod vodstvom Marjana Šarca, predsednika Vlade Republike Slovenije, na 50. Svetovnem gospodarskem forumu 21. in 22. januarja 2020 v Davosu, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.17. Informacija o udeležbi ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenije Klampfer na okrogli mizi »Prihodnost dela« 21. januarja 2020 v Davosu, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.18. Drugo poročilo generalnega komisarja Republike Slovenije za svetovno razstavo EXPO 2020 Dubaj, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.19. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj   

1.20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Mirnik Divjak v zvezi s proračunskimi sredstvi, ki so namenjena širši štajerski regiji in Mariboru, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z inšpekcijskim nadzorom domov za starejše občane, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s prebivališčem občinskih svetnikov, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s predpisi in podatki občin, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Alenke Jeraj v zvezi z višino povprečnine in njeno primernostjo, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Karmen Furman v zvezi s centralizacijo državnih organov in izpostav državnih institucij ter podjetij, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z zavrženjem ovadb, poročevalka: Andreja Katič    Gradivo

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s slovenskimi plačami, poročevalec: dr. Bojan Nastav    Gradivo

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo izplačil subvencij preko Eko sklada, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.29. Predlog odgovora na pobudo skupine poslank in poslancev Poslanske skupine Socialnih demokratov, da Vlada Republike Slovenije po zgledu drugih evropskih držav razglasi podnebno krizo in se aktivno zavzame za njeno reševanje, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.30. Predlog odgovora na poslansko pobudo Luke Mesca v zvezi z ohranitvijo splošne dostopnosti knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlog pooblastila za zastopanje na razčiščevalnem sestanku v zvezi z osnutkom revizijskega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije »Regionalni razvoj«

2A. Predlog pooblastila za zastopanje na razčiščevalnem sestanku v zvezi z osnutkom revizijskega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije »Ureditev prejemkov direktorjev gospodarskih družb v lasti Republike Slovenije in lokalnih skupnosti«

2B. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU    Gradivo

3. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

3.3. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet Doma upokojencev Nova Gorica

3.4. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Varstveno delovnega centra Šentjur

3.5. Predlog imenovanja članov, predstavnikov ustanovitelja, v Svet javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (CTK)

3.6. Predlog razrešitve članov Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Velenje

3.7. Predlog razrešitve in imenovanja nadomestnega člana v Upravnem odboru javnega raziskovalnega zavoda Nacionalni inštitut za biologijo

3.8. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju pogajalskih skupin za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev

3.9. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi brezplačne služnosti v javno korist za obstoj in gradnjo visokovodnega nasipa ob Glinščici na parcelah v lasti Univerze v Ljubljani

3.10. Predlog za odvzem statusa javne železniške infrastrukture in določitev upravljavca nepremičninam v k. o. 2452 Divača, k. o. 2528 Koseze, k. o. 2304 Nova Gorica, k. o. 2161 Zaloše in k. o. 1230 Imeno

4. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

4.1. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju funkcije državne sekretarke v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, poročevalka: dr. Angelika Mlinar

4.2. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za obrambne zadeve v Ministrstvu za obrambo, poročevalec: Karl Erjavec

4.3. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za obrambno politiko v Ministrstvu za obrambo, poročevalec: Karl Erjavec    

4.4. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Javnega gospodarskega zavoda Rinka, poročevalka: Andreja Katič

4.5. Predlog sprememb in dopolnitev Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji v Ministrstvu za zunanje zadeve, poročevalec: dr. Miroslav Cerar