Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 58. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi brezplačne služnosti v javno korist za obstoj in gradnjo visokovodnega nasipa ob Glinščici na parcelah v lasti Univerze v Ljubljani, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

2. Predlog za odvzem statusa javne železniške infrastrukture in določitev upravljavca nepremičninam v k. o. 2452 Divača, k. o. 2528 Koseze, k. o. 2304 Nova Gorica, k. o. 2161 Zaloše in k. o. 1230 Imeno, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

3. Predlog določitve Ministrstva za infrastrukturo za upravljavca navedenih nepremičnin v k. o. 2200 Bohinjska Bistrica, k. o. 1397 Tržišče, k. o. 1377 Blanca, k. o. 2147 Križe, k. o. 1026 Laško, k .o. 1527 Stanežiče in k. o. 1860 Širje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

4. Predlog določitve Srednje šole Jesenice za dokončnega upravljavca nepremičnin v k. o. 2175 Jesenice , (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

4A. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje  Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, v postopku vložitve predloga za dopustitev revizije in revizije zoper sodbe Upravnega sodišča Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

5. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Poročevalec: Aleš Šabeder

6. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

7. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet Doma upokojencev Nova Gorica, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

8. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Varstveno delovnega centra Šentjur, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

9. Predlog imenovanja članov, predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (CTK), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

10. Predlog razrešitve in imenovanja nadomestnega člana v Upravnem odboru javnega raziskovalnega zavoda Nacionalni inštitut za biologijo, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

11. Predlog razrešitve članov Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Velenje, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

12. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju pogajalskih skupin za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev, Poročevalec: Rudi Medved

Iskalnik