Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 57. seje Odbora za gospodarstvo

I.  ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog mnenja o zahtevi Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1B. Predlog pogodbe o plačilu stroškov za upravljanje kapitalskih naložb v lasti Republike Slovenije za leto 2020, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1. Poročilo o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020) za leto 2018, Poročevalec: Simon Zajc

III. ZADEVE EU

2. Predlog odgovora Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive Komisije (EU) 2018/350 z dne 8. marca 2018 o spremembi Direktive 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z oceno tveganja gensko spremenjenih organizmov za okolje v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. 2019/0351), Poročevalec: Simon Zajc

2A. Predlog odgovora Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisiješt. SG-Greffe(2019)D/17041 z dne 22. 11. 2019 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/410 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2018 o spremembi Direktive 2003/87/ES za krepitev stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naložb ter Sklepa (EU) 2015/1814 v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Simon Zajc

3. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve in Evroskupini 20. in 21. januarja 2020 v Bruslju, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

3A. Izhodišča za srečanje ministrice brez resorja, pristojne za razvoj, strateške projekte in kohezijo, dr. Angelike Mlinar z evropsko komisarko, pristojno za kohezijo in reforme, 20. in21. januarja 2020 v Bruslju, Poročevalka: dr. Angelika Mlinar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

4. Informacija o sprejetju pravnih standardov Mednarodne organizacije dela, sprememb izleta 2014 Kodeksa Konvencije o delu v pomorstvu, 2006, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

4A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije pod vodstvom Marjana Šarca, predsednika Vlade Republike Slovenije, na 50. Svetovnem gospodarskem forumu 21. in22. januarja 2020 v Davosu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

5. Drugo poročilo generalnega komisarja Republike Slovenije za svetovno razstavo EXPO 2020 Dubaj, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

6. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo izplačil subvencij preko Eko sklada, Poročevalec: Simon Zajc

7. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s slovenskimi plačami,Poročevalec: dr. Bojan Nastav

8. Predlog odgovora na pobudo skupine poslank in poslancev Poslanske skupine Socialnih demokratov, da Vlada Republike Slovenije po zgledu drugih evropskih držav razglasi podnebno krizo in se aktivno zavzame za njeno reševanje, Poročevalec: Simon Zajc

Iskalnik