Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 57. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin,Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1A. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delavcih v državnih organih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Rudi Medved

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021, Poročevalec: Rudi Medved

3. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o preizkusnem izpitu za odvetnike iz drugih držav, Poročevalka: Andreja Katič

4. Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki Inštituta za novejšo zgodovino za leto 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

4A. Izredna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

III. ZADEVE EU

6. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na neformalnem zasedanju Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 23. in 24. januarja 2020 v Zagrebu,Poročevalec: Boštjan Poklukar

6A. Informacija o obisku evropske komisarke Ylve Johanssonn na bilateralnem srečanju z ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem 17. januarja 2020 v Ljubljani, Poročevalec: Boštjan Poklukar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

6B. Predlog sklepa o potrditvi Sporazuma med Svetom Evrope in Vlado Republike Slovenije o financiranju projekta Raziskovanje in postavljanje v ospredje razsežnosti človekovih pravic v politiki do drog, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

6C. Predlog sklepa o potrditvi Sporazuma med Svetom Evrope in Vlado Republike Slovenije o financiranju projekta Zmanjšanje zaostanka Evropskega sodišča za človekove pravice pri utemeljenih pritožbah, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

6Č. Informacija o udeležbi ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenije Klampfer na okrogli mizi »Prihodnost dela« 21. januarja 2020 v Davosu,Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

7. Informacija o obisku ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala od 19. do 22. januarja 2020 v Londonu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

8. Informacija o predsedovanju državnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje Gregorja Strojina na zasedanju biroja ad hoc odbora Sveta Evrope za umetno inteligenco od 22. do 24. januarja 2020 v Strasbourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Andreja Katič

10. Poročilo o obisku ministra za notranje zadeve Republike Severne Makedonije Oliverja Spasovskega 11. in 12. decembra 2019 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

11. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z inšpekcijskim nadzorom domov za starejše občane, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

12. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Mirnik Divjak v zvezi s proračunskimi sredstvi, ki so namenjena širši štajerski regiji in Mariboru, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

13. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s prebivališčem občinskih svetnikov, Poročevalec: Rudi Medved

14. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s predpisi in podatki občin, Poročevalec: Rudi Medved

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Alenke Jeraj v zvezi z višino povprečnine in njeno primernostjo, Poročevalec: Rudi Medved

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Karmen Furman v zvezi s centralizacijo državnih organov in izpostav državnih institucij ter podjetij, Poročevalec: Rudi Medved

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z zavrženjem ovadb,Poročevalka: Andreja Katič

18. Predlog odgovora na poslansko pobudo Luke Mesca v zvezi z ohranitvijo splošne dostopnosti knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

Iskalnik