Skoči do osrednje vsebine

Predelovalci mleka morajo do 20. 1. 2020 oddati poročilo o količinah v letu 2019

Predelovalni obrati morajo poročila oz. podatke vnesti v spletno aplikacijo "Poročilni sistem", ki je dostopna v okviru E-kmetije (http://e-kmetija.gov.si).

Predelovalni obrati za mleko, ki so v letu 2019 odkupili 5.000 ton mleka ali manj, morajo do 20. januarja 2020 na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za leto 2019 poročati o:

  • količini odkupljenega mleka od pridelovalcev mleka iz Republike Slovenije oziroma prvih kupcev iz Republike Slovenije;
  • količini prodanega surovega mleka slovenskega porekla zunaj Republike Slovenije;
  • predelani količini mleka slovenskega porekla;

in sicer skladno z drugim odstavkom 6. člena Pravilnika o evidenci za sektor mleka in o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list RS; št. 66/17).

Tudi predelovalni obrati, ki odkupujejo drugo mleko (kozje, ovčje…), morajo poročati do 20. januarja 2020 za leto 2019 o:

  • količini odkupljenega drugega mleka od pridelovalcev mleka iz Republike Slovenije oziroma prvih kupcev iz Republike Slovenije;
  • količini prodanega drugega mleka slovenskega porekla zunaj Republike Slovenije;
  • predelani količini drugega mleka slovenskega porekla;

in sicer skladno s tretjim odstavkom 6. člena Pravilnika o evidenci za sektor mleka in o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list RS; št. 66/17).

Predelovalni obrati posredujejo poročila na Agencijo z vnosom podatkov v spletno aplikacijo "Poročilni sistem", ki se nahaja v sklopu E-kmetije.  

Dodatne informacije o vnosu in oddaji poročil so dostopne v navodilih, ki so objavljena v sklopu storitve "Priprava tržnih poročil za kmetijske pridelke in živila"