Skoči do osrednje vsebine

Natečaj Evropske komisije o primerih dobrih praks s področja biogospodarstva in podnebnih sprememb

Evropska komisija in Evropska mreža za razvoj podeželja (ENRD) sta razpisali natečaj "Rural Inspirational Awards 2020", na katerem bodo izbrali najboljše primere dobrih praks s področja biogospodarstva in podnebnih sprememb, sofinanciranih iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Mreža za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, k sodelovanju poziva vse zainteresirane.

Logotip natečaja | Avtor Evropska komisija

Biogospodarstvo in podnebne spremembe sta dve od zelo pomembnih tematskih področij na ravni EU, na katere želita Evropska komisija in Evropska mreža za razvoj podeželja opozoriti tudi preko natečaja "Rural Inspirational Awards". Na nacionalni ravni bodo za zbiranje predlogov in oddajo prijave pristojne nacionalne mreže za podeželje, končni izbor in razglasitev pa bo izvedla komisija na ravni EU.

Namen natečaja je zlasti dvigniti prepoznavnost politike razvoja podeželja in prispevka Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja k biogospodarstvu in boju proti podnebnim spremembam ter spodbuditi izmenjavo znanja in povezovanje.

Razpisane kategorije so:

  • Biogospodarstvo (krožno biogospodarstvo): projekti in/ali aktivnosti, ki vključujejo proizvodnjo in predelavo obnovljivih bioloških virov ter predelavo odpadkov v izdelke z dodano vrednostjo, vključno s hrano, krmo, bio-proizvodom in bioenergijo.
  • Zmanjševanje vplivov na podnebne spremembe: projekti in/ali aktivnosti, ki zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov ali odstranjujejo ogljikov dioksid iz ozračja.
  • Prilagajanje na podnebne spremembe: projekti in/ali aktivnosti za povečanje odpornosti evropske kmetijske in gozdarske industrije na škodljive učinke podnebnih sprememb.

Predlagani projekti in/ali aktivnosti morajo biti sofinancirani iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 in zaključeni (izplačani v celoti).

Vse zainteresirani naj svoj interes sporočijo do 22. 1. 2020 na e-naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si. Ob prijavi je treba navesti:

  • naziv projekta;
  • ukrep PRP 2014–2020;
  • naziv in naslov nosilca projekta.

Več informacij: