Skoči do osrednje vsebine

Delo in zaposlovanje tujcev

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) si skupaj z Inšpektoratom Republike Slovenije za delo (IRSD) ves čas prizadeva za znižanje števila kršitev delovnopravne zakonodaje in zakonodaje glede zaposlovanja tujcev. V ta namen tako MDDSZ kot IRSD organizirata preventivne ukrepe osveščanja delavcev in delodajalcev.

IRSD poleg navedenega ves čas izvaja tudi usmerjene akcije nadzora, v katerih preverja spoštovanje delovnopravne zakonodaje (npr. nadzor nad izvajanjem delovnopravne zakonodaje pri delodajalcih v dejavnosti prometa, obratovanja taksijev, gostinstva, gradbeništva ipd.). Ti sistematični nadzori se bodo v prihodnje še okrepili.

Veljavna zakonodaja vzpostavlja tudi nekatere preventivne mehanizme, ki zaznajo neželene in nepoštene prakse ter jih sankcionira. Ob enem pa zakonodaja vzpostavlja tudi nekatere preprečevalne in odvračilne ukrepe.
Tekom nadzorov delodajalcev je bila v preteklosti zaznana nizka osveščenost delodajalcev z naborom zakonskih sankcij oziroma preprečevalnih in odvračilnih ukrepov, ki lahko doletijo delodajalce, ki kršijo zakonodajo.

V povezavi z delom tujcev posebej izpostavljamo omejitve in prepovedi zaposlovanja, samozaposlovanja in dela tujcev na podlagi določb Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (42. člen ZZSDT). Delodajalcem, ki kršijo delovnopravno zakonodajo, pa tudi zakonodajo s področja prepovedi dela in zaposlovanja na črno in zaposlovanja in dela tujcev, je za ugotovljene kršitve onemogočeno zaposlovanje tujcev, ki se glede na težo kršitve uveljavi za obdobje od enega do pet let.

Poleg navedenega izpostavljamo še ostale preprečevalne mehanizme, ki omejujejo poslovanje tako pravnemu subjektu kot v določenih primerih tudi fizični osebi, za katere so bile kršitve pravnomočno ugotovljene:

- omejitve ustanavljanja družb in podjetnikov ter pridobitve statusa družbenika v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (10.a člen ZGD-1),

- zaradi kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost ali če je bila v 3 letih 2x izrečena globa zaradi plačila za delo ali zaposlovanja na črno,

- izločitev iz postopkov javnega naročanja in izguba ali omejitev pravic do javnih sredstev ter obveznost njihovega vračila v skladu z določbami Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (27. člen ZPDZC-1),

- izključitev iz postopkov javnega naročanja na podlagi Zakona o javnem naročanju (75. člen ZJN-3),

- odklonitev posredovanja zaposlitve delodajalcu ob ugotovljenih kršitvah na podlagi Zakona o urejanju trga dela (27. člen ZUTD),

- odvzem dovoljenja in izbris iz registra ali evidence delodajalcev za zagotavljanje dela (agencijsko delo) ter nemožnost ponovnega vpisa za določeno časovno obdobje na podlagi Zakona o urejanju trga dela (172. člen ZUTD).

Iskalnik