Skoči do osrednje vsebine

Slovenija z novo izdano obveznico nadaljuje pot uspešnega refinanciranja dolga in zniževanja obrestnih proračunskih izdatkov

Republika Slovenija je danes, 7. januarja 2020, z izdajo 10-letne obveznice RS82 v višini 1,5 milijarde evrov zelo uspešno refinancirala obveznico RS67, ki zapade 27. januarja 2020.

Slovenska zastava | Avtor Bigstock

Kuponska obrestna mera nove izdane obveznice je 0,275%, kar je za 3,85 odstotnih točk nižje od kuponske obrestne mere zapadle obveznice. Ta razlika v obrestnih merah bo ugodno vplivala na proračunske prihranke. Slovenija tako izkorišča okolje nizkih obrestnih mer za ugodno poplačilo dolga iz preteklih let.

Prvi kvartal leta je običajno obdobje, ko večina držav išče finančne vire za refinanciranje zapadlega dolga in financiranje potreb državnega proračuna za tekoče leto. Tako kot že v preteklih letih je Slovenija tudi letos pogumno kot prva med državami evro območja vstopila na evrski finančni trg s sindicirano izdajo obveznice. Z visokim povpraševanjem po obveznici v višini preko 11 milijard evrov so vlagatelji potrdili zaupanje v boniteto Slovenije in trdnost slovenskega gospodarstva in fiskalne politike. 

Cena za novo izdano obveznico v višini 99,793% (donosnost do dospelosti 0,296%) in letna kuponska obrestna mera v višini 0,275% sta bili določeni popoldne ob 16.24.

Na osnovi ugodnih tržnih pogojev se je proces zbiranja ponudb vlagateljev začel okrog 9.30 z okvirnimi pogoji izdaje v območju 30 bazičnih točk nad srednjim tečajem obrestne zamenjave (MS). Povpraševanje po obveznici je strmo naraščalo in ob 10.30 je sledila nova cenovna usmeritev pri območju 25 bazičnih točk nad srednjim tečajem obrestne zamenjave (MS). Končna cenovna usmeritev je bila oblikovana okrog 11.30 pri 19 bazičnih točkah nad MS. Okrog 12.00 se je zbiranje naročil zaključilo. Knjiga naročil ob zaključku je presegla vrednost 11 milijard evrov. 

Ponudbo obveznic so vodile Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs International Bank, HSBC, JP Morgan in UniCredit Banka Slovenija.

Geografski in institucionalni razporeditvi investitorjev sta bili sledeči:

Geografska porazdelitev investitorjev

 • 28% Velika Britanija & Irska
 • 14% Nemčija in Avstrija
 • 13% Slovenija
 • 11% Skandinavija
 • 9% Ostala Evropa
 • 9% Azija
 • 8% Francija
 • 6% Benelux
 • 2% S. in J. Amerika

Institucionalna struktura investitorjev

 • 52% Upravljavci skladov
 • 18% Pokojninski skladi in zavarovalnice
 • 14% Banke/Zakladnice
 • 12% Centralne banke / Uradne institucije
 • 4% Skladi tveganega kapitala

Program financiranja za leto 2020 sicer določa kvoto financiranja proračuna Republike Slovenije v višini 1,58 milijarde evrov.