Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 57. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča v k. o. 1884 Loke pri Zagorju v last Občine Zagorje ob Savi, Poročevalec: Simon Zajc

2. Predlog za odvzem statusa javno dobro na nepremičninah v k. o. 1552 Adlešiči, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

3. Predlog za odvzem statusa javno dobro na nepremičnini v k. o. 1983 Babna gora, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

4. Predlog za vpis lastninske pravice v korist DARS, d. d. na presežnih zemljiščih, pridobljenih za potrebe gradnje avtocest v k. o. 231 Bučečovci in k. o. 1943 Dob, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

5. Predlog določitve Centra za socialno delo Pomurje za dokončnega upravljavca nepremičnin k. o. 105 Murska Sobota in k. o. 166 Lendava, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

6. Predlog določitve Centra za socialno delo Gorenjska za dokončnega upravljavca nepremičnin v lasti Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

7. Predlog določitve upravljavca na nepremičninah v uporabi pravosodnih organov in v upravljanju Ministrstva za pravosodje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Andreja Katič

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

8. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje v upravnem sporu, opr. št. III U 263/2019, Poročevalec: Rudi Medved

9. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi izvensodne poravnave zaradi ureditve lastniških razmerij na nepremičninah v k. o. 2596 Tinjan, Poročevalec: Rudi Medved

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

10. Predlog odloka o medresorski komisiji za odpravljanje posledic dela z azbestom, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

11. Predlog besedila javnega poziva za predlaganje kandidatov za zastopnika pacientovih pravic na območju območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ljubljana (ponovitev), Poročevalec: Aleš Šabeder

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

11A. Predlog imenovanja direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, Poročevalec: Stojan Tramte 13. Predlog prenehanja funkcije namestnika člana v Strokovnem svetu za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje, Poročevalka: Andreja Katič


V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

13A. Predlog spremembe Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2018 in 2019 – Vladne službe odgovorne predsedniku Vlade Republike Slovenije in Ministrstvo za zunanje zadeve, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Rudi Medved

Iskalnik