Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 56. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu, Poročevalec: Rudi Medved

2. Predlog opredelitve do sklepa Državnega sveta sprejet ob obravnavi zaključkov posveta z naslovom »Uresničevanje človekovih pravic invalidov«, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog Normativnega delovnega programa Vlade Republike Slovenije za leto 2020, Poročevalec: Stojan Tramte

4. Predlog uredbe o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2020, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

5. Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2018, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

6. Politika štipendiranja za obdobje 2020–2024, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

7. Poročilo o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj za obdobje 2018–2019, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

8. Četrto poročilo Medresorske delovne skupine za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij, Poročevalec: Boštjan Poklukar

9. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Bolnišnice Golnik – Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo v Univerzitetno kliniko za pljučne bolezni in alergijo Golnik, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder

10. Predlog sklepa o prerazporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 za javni zavod Arboretum Volčji Potok, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič

III. ZADEVE EU

11. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU, Poročevalec: Rado Fele

12. Predlog odgovora Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/17041 z dne 22. 11. 2019 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Delegirane direktive Komisije (EU) 2019/369 z dne 13. decembra 2018 o spremembi Priloge k Okvirnemu sklepu Sveta 2004/757/PNZ v zvezi z vključitvijo novih psihoaktivnih snovi v opredelitev pojma "prepovedana droga" v pravni red Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder

14. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (kultura in avdiovizualna politika) 23. maja 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič

15. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (kultura) 21. novembra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič

16. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 9. decembra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

17. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Mongolije o odpravi vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

18. Poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2018, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

20. Informacija za predsednika Republike Slovenije o udeležbi na komemoraciji ob 75. obletnici osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau 27. januarja 2020 na Poljskem, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

21. Informacija o opravljenem državniškem obisku predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja 6. in 7. novembra 2019 v Kraljevini Norveški, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

23. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na 26. zasedanju Ministrskega sveta Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi 5. in 6. decembra 2019 v Bratislavi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

25. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na vrhu držav članic Srednjeevropske pobude 19. decembra 2019 v Rimu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

26. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja z delegacijo na 14. zasedanju ministrov za zunanje zadeve ASEM 15. in 16. decembra 2019 v Madridu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Alenke Jeraj v zvezi z dnevnimi in večgeneracijskimi centri, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer


28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z dokupljeno dobo, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi s pogodbo o zaposlitvi in zavarovanjem, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Divjak Mirnik v zvezi s socialno državo,Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem javnih domov za starejše občane, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z nesprejetjem državnega proračuna, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

33. Predlog odgovora  na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z občinskimi uslužbenci, Poročevalec: Rudi Medved

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi z neposrednimi oblikami sodelovanja občanov pri odločanju v povezavi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, Poročevalec: Rudi Medved

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s svetniškim mandatom, Poročevalec: Rudi Medved

36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s protikorupcijskim nadzorom, Poročevalec: Rudi Medved

37. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s službenimi vozili, Poročevalec: Rudi Medved

38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s sprejemom v državljanstvo Republike Slovenije iz nacionalnih razlogov, Poročevalec: Boštjan Poklukar

39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje poslanca mag. Branka Grimsa v zvezi s spolnim nasiljem tujca, Poročevalka: Andreja Katič

40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi s povečanjem števila zdravnikov, Poročevalec: Aleš Šabeder

41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z infrastrukturno prenovo mreže našega javnega zdravstva, Poročevalec: Aleš Šabeder

42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s privatizacijo slovenskega zobozdravstva, Poročevalec: Aleš Šabeder

43. Predloga odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z imeni držav, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

44. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča v zvezi s preverjanjem upravičenosti do socialnih transferjev, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

45. Predlog odgovora na poslansko pobudo Dušana Šiška v zvezi z vključevanjem gasilcev na prireditve ob državnih praznikih, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

Iskalnik